Listehåndtering

Det er viktig å ha gode kundelister for å unngå at ansatte bruker unødvendig tid på å finne informasjon og historikk. Uten kundelister har du ingen kontroll på om kunder har blitt kontaktet tidligere, eller hvem som jobber med kunden. Med Nextcom kan du segmentere listene, sette opp mål, kjøre duplikatkontroll og få oversiktlig statistikk som vil hjelpe deg å prioritere og effektivisere arbeidsflyten.

Funksjonene som hjelper deg med listehåndtering er en del av CRM-systemet, og fungerer optimalt i samarbeid med kundeinformasjonen du samler inn i alle ledd av bedriften. Ta kontakt med oss for mer informasjon!


002_crm_002

Markedets beste segmenteringsverktøy

Med segmenteringsverktøyet fra Nextcom vil du selv kunne bestemme hvordan du vil differensiere kundemassen din. Du kan prioritere hvilke kunder det skal jobbes mot i henhold til geografi, varekjøp, størrelse, nye kunder, gamle kunder etc. Du kan segmentere på all informasjon du velger å lagre om kunden.

God segmentering frigjør tid for dine ansatte slik at de kan fokusere på de lønnsomme aktivitetene. Du vil oppfattes som profesjonell, omdømmet styrkes og vil få mer fornøyde kunder. Fornøyde kunder skaper fort flere kunder!

Utfordringene med kundelister

Uten den nødvendige listehåndteringen, blir konsekvensene fort at feil kunder blir kontaktet, flere ansatte jobber på samme kunde samtidig, eller at kunder ikke blir fulgt opp. Ledere og ansvarlige medarbeidere, på sin side, må bruke unødvendig tid på å få oversikt manuelt.

For flere bedrifter er gjerne kundelister satt opp på papir, i excel eller datasystemer hvor det ikke er mulig å velge ut segmenter som du ønsker å jobbe med. Du ender opp med lange, uhåndterlige lister som ikke gir deg den oversikten og kontrollen du trenger for å optimalisere tidsbruken til dine ansatte.

Mål og budsjett på kundelister

Hvis du jobber med kundelister uten at du har satt opp et mål eller budsjett, kan det fort bli uklart hva som skal gjøres overfor en ny eller eksisterende kunde.

Ved å definere et mål på kundelisten, kan du sette inn riktige ressurser til å jobbe med de lønnsomme aktivitetene. Konkrete budsjetter legges direkte inn på listen, og du vil raskt se hvor mange bedrifter som skal kontaktes og hva resultatet bør være. Det kan også settes begrensninger på antall kunder hver enkelt medarbeider kan jobbe med.

Den enkelte medarbeider vil til enhver tid vite hva som er målet med aktivitetene, du unngår at leads blir misbrukt og ikke minst optimaliserer du bruken av de ulike ressursene du har tilgjengelig.

Duplikatkontroll

En av utfordringene for mange bedrifter er at samme kunde blir kontaktet flere ganger av ulike konsulenter, gjerne på grunn av ulike kundelister i flere formater, eller nøkkelinformasjon og historikk som ikke er oppdatert. Duplikater kan også føre til leveranse av feil produkter og tjenester, eller at kunden ikke får de svarene han ønsker.

NextCom-systemet har markedets mest omfattende duplikatsjekk, noe som gjør at du til enhver tid er sikret mot at det forekommer dobbelkontakt mot et lead eller en kunde. Du velger selv hva og hvor det skal kjøres duplikatsjekk, og du kan kryssjekke bedrifter opp mot privat personer.

Med duplikatkontroll blir bedriften din mer effektiv, og de ansatte får tid til å kontakte flere potensielle kunder. Du ivaretar korrekt historikk og nøkkelinformasjon på kundene. Bedriften opptrer profesjonelt, og kundene blir fornøyde.

Statistikk over kunder

Har du god nok kontroll på resultatene du får fra kundelister? Uten å vite resultatene er det vanskelig å vite hvilke kunder eller leads det er mest effektivt å jobbe mot. Ved å synliggjøre resultatene, vil du raskt og enkelt kunne se utnyttelsesgraden du har på kundelistene.

Med Nextcom får du en detaljert statistikk på hver enkelt kundeliste. Den gir deg både sanntids- og historisk informasjon på alt av salg, tilbud, «hit rate», etc. Du vil kunne se hvor mye som har blitt gjort, hvor høy aktivitet det er, og ikke minst hvor mange ledige leads det er igjen på den spesifikke listen.

Med slik informasjon lett tilgjengelig, blir det enklere å sikre at bedriftens interne og eksterne ressurser utnyttes maksimalt. Samtidig unngår du “dødtid” ved å sikre at de som jobber mot kundene har nok å ta tak i. Resultatet er økt effektivisering og økt omsetning fra både nye og eksisterende kunder.

Listehåndteringsfunksjonene er en del av customer relationship management-systemet til Nextcom. Det kan også leveres som en del av et større enterprise resource planning system.


Er du interessert i lære mer om listehåndtering? Kontakt oss her!

Noen av våre fornøyde kunder:


Send kodeord CRM til 2077 for en uforpliktende gratis gjennomgang av våre produkter


KONTAKT OSS

Har du spørsmål, ønsker demo/gjennomgang
eller bare å komme i dialog?

Fyll ut skjema eller send CRM til 2077

Nextcom Evolution AS
Hangarveien 21
3241 Sandefjord
post@nextcom.no
+47 33 61 22 10
Få tyngden til å utvikle gode og engasjerende kunderelasjoner med en plattform som vokser med deg.


Fleksibelt til å møte dine unike behov
Verktøy til å utvikle, vedlikeholde og øke eksisterende og fremtidig kunderelasjoner
Ytelse og skalerbarhet for å støtte din vekst
Funksjoner, støtte og ressurser som drivstoff til din suksess