Produktöversikt

När ni väljer Nextcom som leverantör kommer ni att uppleva en ökad kontroll, omsättning och kundtillfredsställelse. Användarens vardag effektiviseras genom vår optimerade och integrerade SIP-telefoni, samt genom vårt unika kundkortsystem. Vi erbjuder produkter till ett lågt pris som mycket enkelt går att integrera och etablera i företaget.
START­UP FÖRETAG

START­UP Företag är lösningen som hjälper dig att ha en översikt över alla möten, to­do list, och information.

Eftersom att du är mån om att pengar läggs på rätt områden vill du kanske inte lägga pengar på att personal utan kundkontakt ska få marknadens mest omfattande CRM­system. Med START­UP Företag har du möjlighet att integrera alla i företaget – till ett mycket förmånligt pris.


001_startup


KALENDER
Här får du en samlad översikt över alla sysslor, möten och kalenderposter. Utöver detta får du också möjligheten att se dina medarbetares kalenderposter. Kalendern kan även synkroniseras med Google och Office365 kalender.
NYHETER
Övervaka nyheter inom yrkesområden, branscher, företag etc. och få fortlöpande påminnelser, så att du till alla tillfällen kan hålla dig uppdaterad över vad som händer. Det går också att söka bland alla våra nyhetsarkiv och med ett enkelt knapptryck dela nyheten på din twitterprofil. Utöver detta får du dagliga uppdateringar över nya företag som blivit registrerade i Bolagsverkets register.
WORKSHOP
Skapa workshop, plats och tidpunkt (start och slut). Lägg till interna deltagare och anpassa till eventuella externa deltagare som kunder och leverantörer. Skapa med e­post där man kan välja krav om bekräftelse från deltagare. Därefter skapar man under varje enskild workshop uppgifter/frågor/förklaringar, nästa steg, datum för deadline och vem som är ansvarig. Den ansvarige för varje enskild uppgift kan därefter ladda upp sin uppgift i form av bilaga som länkas till uppgiften. Workshopen och respektive uppgifter registreras i kalendern med påminnelse.
UPPGIFTER
Skapa sysslor där du definierar deadline (dag och tidpunkt), tidpunkt för påminnelse och vem som ska ha ansvaret. Sysslan blir automatiskt registrerad i din kalender eller den som fått ansvaret för sysslan. Du kan senare gå in och lägga till deltagare som kollegor, kunder, och/eller leverantörer med ansvar eller som åskådare.
LINKER
Detta är ett eget lösenordsskyddat område där du kan lagra länkar till alla sky­/internetbaserade system som du använder med tillhörande användarnamn och lösenord med möjlighet för delning med kollegor. Dokumentet kan också delas externt via e­post.
INTERNT NYHETSBREV
Skapa ett nyhetsbrev och bestäm när det skall visas fram, sätt en tids punkt för framvisning, hur länge den skall visas och vem den skall visas för eventuellt alla i företaget, avdelningen och/eller en grupp.
MÖTE
Du kan skapa möte som internt, externt, annat, telefon/videokonferens eller privat med tids punkt, påminnelse och beskrivning. Lägg till deltagare och åskådare som kolleger, kunder och leverantörer där inkallelse kan skickas per e­post men möjlighet att kräva bekräftelse från mottagarna. Sätt upp en agenda med ämne, presentatör och avsatt tid med referat som lagras och skickas per. e­post till deltagarna efter mötet. Möjlighet för att ladda upp filer som ska användas i mötet.
SHARENOTE
Här kan du skapa och arbeta i textdokument live som du kan dela med andra. Du får även notifikationer när andra har delat anteckningar eller gjort ändringar i textdokument.
NOTIFIERINGAR
Översikt över alla notifikationer som du har fortlöpande blivit notifierad om på sms, e­post och i systemet med ett blinkande icon samt ljud. Detta är notifikationer för att du ska komma ihåg möten, sysslor eller andra saker som kräver respons från dig som användare så som, god känning av faktura, inkommande mail, nya filer etc.
RESELOGG
Externa möten där du har definierat mötes adress kan du enkelt med ett knapptryck skapa en komplett och godkänd reseräkning. All nödvändig information är färdig utfylld och klargjord för att skickas till din revisor.
FILARKIV
Här kan du spara alla dina filer som du vill ha tillgängligt on the go. Du kan även markera filer för att dela eller skicka per e­post väldigt enkelt.
EXTERN SNABBSÖK
I Nextcom är det väldigt enkelt att göra snabb sök för att få upp information från sidor som Allabolag, Google.KOMPLETTERANDE AFFÄRSSYSTEM
Med ERP (Enterprise Resource Planning) når du nya nivåer i dina möjligheter att hantera personal, kunder, leverantörer och din ekonomi i ett och samma system.


ORGANISATION
När vi utvecklade NextCom ERP ville vi utveckla ett system som hjälper dig att förbättra nuvarande och framtida relationer till avdelningar och företag. Med modulen säkrar du att rätt information hanteras om företag och avdelningar i relationen till bank, ägare och revisorer. När ditt företags interna samarbete och
kommunikationsutbyte fungerar bättre ger får det positiva konsekvenser som spiller över även gentemot kunder och andra intressenter.
LEVERANTÖRER
I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att effektivt kunna samarbeta och kommunicera med dina leverantörer. Genom NextComs leverantörssystem kan du hantera alla tidigare händelser och nyckelinformation om leverantören vilket försäkrar det att du och dina leverantörer kan samarbeta för att skapa ännu mer värde till dina kunder.
AVDELNING
När din verksamhet växer och antalet anställda växer till, 50, 100 eller 200 personer uppenbarar sig snart behovet att särskilja avdelningar så att dina anställda ska kunna fokusera på just det som de gör bra utan att distraktionsmoment stör dem i sitt arbete. Med NextCom ERP får du som ledare full översikt och dina konsulenter förbättrat fokus.
EKONOMI
NextComs ekonomisystem klarar av att leverera mer än många av våra konkurrenter kan. Vi inser att du vill kunna fokusera på att dina kunder och din personal i stället för att sköta onödigt administrativt arbete. Därför ger vi dig möjlighet att enkelt hantera kunders och leverantörers reskontonto, automatisk fakturering på SMS eller E-post, OCR, etc. Prognoser med grafiska intäkts- och utgiftsdiagram gör det dessutom möjligt för dig att få en bättre överbklick över företagets ekonomi. Med Nextcoms faktura system kan du även skicka fakturor från olika avdelingar och på så sätt fakturera från olika bolag om ni har fler, Allt på ett och samma ställe!
PERSONAL
Personalhanteringssytemet hjälper dig som ledare att bli mer professionell i ditt förhållningssätt till dina anställda. Gennom att enkelt administrera grundläggande information om de anställda såsom kontrakt och alla tänkbara kontaktuppgifter kan administrativa uppgifter effektiviseras och dialogen med de anställda förbättras.
KOMMUNIKATION
Med NextCom ERP förbättras dina möjligheter att kommunicera med alla anställda på ett företag oavsett om de använder olika e-postadresser. På så sätt kan du se all kommunikation som har skett på ett och samma ställe, även om flera personer har varit engagerade både på på ditt företag och kundföretaget.
KUNDER (CRM)
Med enkel kundhantering får företaget möjlighet att hantera existerande kundrelationer på ett effektivts sätt. Här samlas all information som kan ha skapats i den inledande kontakten med kunden, tidigare ordrar, och allt du behöver för att underhålla relationen. Du kan enkelt begära företagsspecifik information om din kund såsom kreditrating genom Bisnode.
INSTÄLLNINGAR
Med NextCom ERP ville vi skapa ett system som både var enkelt att använda och gav dig möjlighet att anpassa systemet precis som du ville ha det. Självklart ska du kunna skicka ut fakturor som ser precis ut såsom du önskar och självklart ska det finnas enkla mallar som du kan börja använda redan med detsamma. Oavsett hur moget ditt företag är möter NextCom ERP dina behov.OPTIMERAD KUNDHANTERING
Är du ute efter ett system som gör det möjligt att hantera all kundkommunikation på ett intelligent och enkelt sätt har du hittat rätt. Med Nextcom CRMI får du och dina kollegor möjlighet att kommunicera och hantera all information med kunder genom telefon, e­post och sms på marknadens mest effektiva sätt. Du och dina kunder kommer att märka skillnad genom ett tryggare och mer professionellt kundbemötande.


UNIKT KUNDKORT
Nextoms unika kundkort system gör det enkelt för dig att fullföra en försäljning/prospektering eller bara få all information om kunden på ett snyggt och strukturerat sätt. All information och kundkontakt sparas på en och samma bild vare sig det gäller sms chatt loggar, samtal, e-post medelanden, in/ut fakturor, eller bara intern information om kunden. Du kan även skapa egna flikar som du själv kan anpassa själv väldigt enkelt och snabbt, allt för att hjälpa dig effektivisera kundhanterings processen.
PRODUKTSYSTEM
Nextcoms​I​nteligent Supply Chain Management (SCM) hanterar produktkategorier, produkter, checklistor,
order bekräftelse (sms och e-post), försäljnings tillåtelse för avdelningar och användare, bundle försäljning, bilder, varulager, inköps priser, försäljnings priser, provisioner per produkt, avdelningar m.m. Detta är kanske marknadens mest dynamiska och flexiblaste produktsystem där du med en unik specialfunktion kan göra det möjligt att anpassa integrera allt du önskar till produktsystemet utan extern programmering eller specialkompetens (förutom att läsa en kort användarvänlig manual).
LISTHANDTERING
Ladda upp dina leads enkelt manuellt eller automatiskt via vår listhanterings funktion. Här kan du definiera egna regler som bland annat, budget regler, spärra tillgång till olika avdelningar/team/produkter/leverantörer/kunder, försäljningsbegränsningar per avdelning, definiera förmål med listan, segmentera även lister efter egna kriterier och/eller demografiska kriterier. Alla listor innehåller även mycket detaljerad statistiköversikt (försäljning, erbjudande, hitrate %,etc).
E-POST/ SMS
E-POST​ – Nu är det slut med olika e-post klienter och webapplikationer med Nextcom kan du hantera alla dina e-post konton snabbt och effektivt. Denna funktion underlättar för dig och dina medarbetare att hitta rätt e-post då alla in och utgående e-poster hanteras av Nextcoms e-post mönster som segmenterar trafiken och knyter dem till rätt kundkort. Du har självklart en traditionel inbox med denna funktion men tillgängligheten för varje kommunikation via e-post är alltid tillgänglig snabbt och enkelt på kundkortet.

SMS – D​u har möjlighet att koppla in en SMS tjänst i systemet som gör det tillgängligt för order bekräftelser, leads generering, och mycket mer ta gärna kontakt för mer information angående detta.

ARBETSKÖ
Här kan du planlägga hela arbetsveckan i förtid. Koppla en medarbetare på upp till 50 listor så matar systemet igenom hela arbetskön på automatik. Du slipper därför hålla koll på när listorna tar slut och ni skall byta projekt eller gå på nya leads.
STATISTIKCENTER
Under statistikcenter får ni tillgång till all sort statistik som försäljningsrankning, möten bokade, omsättning etc.

Ni får även enkelt fram statistik som händelser på kundkortet, tids förbruk, erbjudande, återringning, inget svar, nej, hitrate %, antal samtal etc allt för att kunna ge dig som ledare full översikt på dina avdelingar. Vi har även en TV funktion där du kan få TV bild på dagens/veckans/månadens/årets försäljning så att säljarna själva kan se sig uppe på tvn vart dem ligger i förhålladen till krav och ranking. För varje bekräftad order så spelar TVn upp ett ljud och visar även en profil bild på medarbetaren som fått in en order/möte.

INTEGRERAD TELEFON
Utgående telefoni -​Nextcoms integrerade softphone gör det enkelt för er att integrera en IP telefon i systemt. Detta så att ni kan ringa via systemet med enkel click-to-call funktione eller automatiskt ringning på kundkortet. Du bestämmer själv vilket visningsnummer som skall dyka upp hos mottagaren för att enkelt ha kontroll vart alla inkommande samtal skall styras. *Ni kan även lagra samtalen i systemet, detta hanteras automatiskt och lagras under en flik på kundkortet som samtalet är kopplat till.

Ingående telefoni -​Lika enkelt som att ta emot samtal på mobil telefonen är det att ta emot ett samtal via Nextcom, har du numret lagrat i systemt kommer detta att visas på samma sätt som på en mobiltelefon, du får även information som vem och när den senaste kontakten var och får valet att vidarekoppla samtalet, ignorera eller svara. Kundkortet på den som ringer kommer alltså upp automatiskt vilket gör det enkelt och effektivt för dig att tackla situationen.

* = För att kunna lagra samtal krävs tilläggsmodulen Sale eller Customer Support.

UNIKA INSTÄLLNINGAR
Intelligent Business Process Management (BPM) sätter upp hur din firma skall jobba olika inställningar för olika projekt eller anställda. Här ska du kofiguera mallar, checklistor, rutiner, sms, telefoni och alla inställningar som är tillgängliga under CRMI modulen. Ta gärna kontakt för en visning!SALES
(TILLÄGGSMODUL FÖR CRMI)
Sälj är modulen för dig som vill öka effektiviteten och omsättningen med hjälp av fler samtal ,högre motivations faktor och förenkla upplärnings processen med hjälp av avlyssning och tester till din säljare, team, avdelning och organisation.


SÄLJTRÄNING
Här kan du skapa tester till användarna i systemet för bl a system och produkt kunskap. Man kan kräva x % rätt svar för att användaren skall bli certifierad och kunna gå vidare med andra uppgifter i systemet. Du har även möjlighet att utöva träning och utveckling vid att använda inspelningar av samtal och medlyssning för live coachning.
KRAV OCH MÅL
Ställs in för användare, team och/eller avdelning. Krav och mål visas i form av stapeldiagram på varje säljares kundkort med olika färger så att säljaren snabbt ser om man ligger på krav eller nått målet. Det kan även ställas in så att systemet beräknar hur mycket poäng användare måste uppnå varje dag för att landa på målet/kravet i slutet av månaden.
TÄVLINGAR
I denna funktion kan du ställa in olika tävligar för dina medarbetare. Flest poäng, flest beräftade ordrar, högst omsättning, en eller flera vinnare, team tävlingar och nedräknings klocka på “HOME” sidan där det står hur många ordrar som fattas och hur mycket tid.
PREDICTIVE DIALER
Predictive dialing är en metod för att reducera den tiden det tar för en konsulent och få ett svar. Med vanlig dialer lägger en konsulent väldigt mycket tid på telefonsvarare och lyssna på toner i telefon. Med predictive dialing så slipper dina konsulenter detta då våran Predictive dialer automatiserar uppringningen från dina leads. Dialer ringer flera samtidigt och första nummret som tar telefon blir kopplat direkt till en ledig konsulent. Tiden det tar från ett svar till att samtalet blir kopplat till en ledig agen är mindre än 1 sekund.CUSTOMER SUPPORT
(TILLÄGGSMODUL TILL CRMI)
Customer Support är lösningen för dig som är ute efter att ha en enkel och effektiv lösning för innkommande kommunikation för nya och existerande kunder. Detta är en komplett telefonväxel lösning med tillgång för sms chatt.


BESÖKSPORTAL
Med NextComs besöksportal får ditt företag möjlighet att ta emot besök, såsom möten eller varuleveranser utan att behöva bekosta en bemannad reception.
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=guxeAPRfA_8
CENTRALBORD
Med vårt centralbord vill vi ge dig möjlighet att var professionell och effektiv oavsett hur stor din verksamhet är. När din kund eller leverantör möts av en välkomsthälsning, får göra menyval och får höra hur länge den förväntade kö tiden är kommer din personal att mötas av gladare toner på andra sidan luren. Dessutom sparar du pengar eftersom att din och dina kollegors dyrbara tid kan användas för att ta emot rätt typ av samtal.
KUNDSERVICE
Med vår kundservice som modul för Inteligent Service Relationship Management (SRM) så sätts all in/ut kundservice i system, något som kommer att minimalisera tidsanvändning, mänskliga fel och optimalisera kundhanterings processerna Allt för att ge kunden en unik kundupplevelse. Detta är möjligt när du själv kan förhandsdefiniera / ­grupper om vad händelsen gäller, vad problemet är och hur varje händelse skall hanteras i praksis. Alla kundhändelser kan struktureras så att du själv kan bygga upp en kunnskapsdatabas som dina kunder kan använda sig av till självhjälp.
CHAT
– SMS:​ Du har möjlighet att koppla in en SMS tjänst i systemet som gör det tillgängligt för dig att live cahtta med dina kunder direkt från kundkortet, samt möjligheter för order bekräftelser, leads generering, och mycket met ta gärna kontakt för mer information angående detta.

– E-post: ​Systemet känner av​svar på e­post som du har skickat så att du blir notifierad oavsett vad i systemet du jobbar med så att man inte missar något viktigt och kan svara omedelbart.
MARKETING
(TILLÄGGSMODUL TILL CRMI)
Marketing är modulen för dig som vill effektivisera processen med att skicka mass e­post/sms kampanjer till potentiella kunder/existerande kunder, få in leads via nätet, ta ordrar via nätet och mera, Detta kan enkelt integreras med Nextcom.


EVENTPORTAL
Hanterar inregistreringar av besök till kontoret, affären, arrangemang, events, kick off etc.
KAMPANJ SIDOR
På ett användarvänligt sätt kan du sätta upp egna kampanj sidor på din hemsida som är kopplat till ditt Nextcomsystem. Du kan ex koppla din “kontakta oss” sida till Nextcom så att det genereras ett Lead i systemet och lagras på en speciel lista som den pekar på. Du kan även koppla detta till en orderprocess då hemsidan skickar en order direkt till systemet. Ta kontakt för mer information!
MASSUTSKICK
– SMS: Möjlighet för att skicka information på SMS till kunder.
– E-POST: ­Skicka ut mass e­-post till förhandsdefinierade kundlistor eller leads.
SMS-KODORD
Om ni har en SMS leverantör som ni knutit ett kod ord till så kan detta även läggas in i systemet där kunder kan begära kontakt eller skapa ett lead i systemet. Ta kontakt för visning!


Partneröversikt


Företag:
Kontaktperson:
E-post:
Tel 9 siffror:
Kommentar:

Jag har läst NextComs integritetspolicyKONTAKTA OSS

Önskar du en demo/genomgång?
Fyll i schemat eller ring oss på
+46 (0)10-750 2368

Nextcom i Sverige
Västra strandgatan 2
 442 30 Kungälv
Ha tyngden för att utveckla goda och engagerade kundrelationer med en plattform som växer med företaget.


Flexibelt för att anpassas efter dina unika behov
Verktyg för att utveckla, underhålla, öka existerande och framtida kundrelationer
Prestanda och skalbarhet för att stödja din tillväxt
Funktioner, stöd och resurser för att driva din framgångnextcom_logo_footer