Nextcom SmartSalg

Hvor mye tid bruker dine ansatte på salgsplanlegging, administrasjon og rapportering? Tid som kunne vært brukt på salg?

Nextcom Smartsalg er spesialtilpasset salgskontorer. CRM-systemet øker effektiviteten til hver enkelt selger, skaper flyt i hele salgsprosessen og gir økt lønnsomhet for bedriften. Og en bedre opplevelse for kunden. Vi kan skreddersy verktøyet ut i fra dine behov.

Prøv systemet gratis

Produktivt salgsarbeid

Listehåndtering

Enkelt å laste opp kontaktlister for eksisterende og potensielle kunder, manuelt eller automatisk. Listene kan segmenteres, og tildeles enkeltpersoner eller team. Lett tilgjengelige aktivitet- og resultatrapporter.

Kundekort

Gir totaloversikt over kunden i en og samme visning. Foreslår automatisk neste oppfølging basert på tidligere oppfølgingsmønstre.

Integrert telefoni, epost og SMS

All kommunikasjon gjøres direkte i systemet. Konsulenten sparer tid og kan ringe flere telefoner. All kommunikasjon blir automatisk arkivert i kundekortet.

Predictive dialer

I mange tilfeller svares det ikke når konsulenten ringer, eller de kommer til personsvar. Systemet kan derfor konfigureres til automatisk å ringe flere potensielle kunder samtidig, og samtalen settes til en ledig konsulent når kunden er på tråden. Reduserer tiden en konsulent taper ved å vente på at anropet besvares.

Møtebooking

Møteinnkallingseposter kan enkelt sendes rett fra systemet, og automatisk registreres i konsulenten og kundens Outlook 365-kalender eller Google Calendar.

Tilbudsutsendelse og ordrebekreftelse

Sendes enkelt til kunden via felles e-post eller SMS. Tilbudsgodkjenninger registreres automatisk av systemet.

Integrert fakturaprogram

Faktura kan automatisk sendes ut til kunde med eller uten integrert OCR.

Enklere arbeidshverdag

Oppgaver

Planlegg oppgaver for deg selv eller andre i systemet, så ingenting glipper.

Oppgavelister

Sett opp lister med arbeidsoppgaver i systemet, og få maksimalt ut av dine ansatte.

Kalender

Gir deg samlet oversikt over møter og oppgaver for deg selv og dine kollegaer. Kalenderen synkroniseres med både Office365 og Google Calendar.

Varslingssenter

Viktige oppdateringer kan vises på skjermen til alle konsulenter, som sikrer best mulig informasjonsflyt.

Reiseregning

Opprett ferdig utfylte reiseregninger med et enkelt tastetrykk

Full kontroll

Rapportering

Enkel og fleksibel rapporteringsløsning der man ser aktivitetsoversikt (tidsbruk, hendelser, tilbud, hitrate etc.) og resultatstatistikk (salg, provisjon etc.) for konsulenter, team og avdeling

GDPR

Gir full oversikt over alle persondata og forenkler administrasjon av alle pliktene som settes under GDPR, rundt samtykker, utlevering av persondata, anonymisering og sletting.

Motiverte selgere

TV-rapportering

Motiverende statistikk med innlagt klappelyd for person, team og avdeling kan vises på storskjerm.

Trening og testing

Utvikle og teste konsulentenes faglige, produkt- og systemkunnskap med et fleksibelt testsystem, samt bruk av opptak av samtaler og med-lytt for live-coaching.

Mål

Konsulenter, team og avdelinger kan kontinuerlig se sine prestasjoner mot mål som defineres av sine salgsledere.

Konkurranse

Ingenting motiverer vinnerskaller mer enn en salgskonkurranse! Nextcom gir deg muligheten til å enkelt lage og administrere flere typer konkurranser.

Kontakt oss