Reddet i oppstartsfasen

– Vi hadde aldri greid å etablere oss uten Nextcom sitt CRM-system. De gav oss gründere kontroll og oversikt i en litt kaotisk