6 tips til god kundeservice

God kundeservice er avgjørende for at din bedrift skal lykkes. Å levere samt følge opp kunden i henhold til dens forventninger er helt essensielt for å påvirke til at kunden velger å forbli kunde i fremtiden. Gjennom å yte god kundeservice vil man bidra til å skape kundetilfredshet, og sannsynligheten er større for at man etablerer en sterk relasjon til kunden. Kundetilfredshet og sterke relasjoner er det som påvirker til mersalg, og nettopp derfor er det viktig å yte god kundeservice.

Imidlertid kan det være vanskelig å vite hvordan man gir kunden den beste behandlingen. Kanskje selger man et bra og attraktivt system som mange forbrukere ser verdien av. Dette er bra, men hvordan følger man opp de kundene som får problemer med systemet, eller som opplever utfordringer i sitt kundeforhold hos deg?

Man blir ikke best på kundeservice over natten, men vi ønsker å hjelpe deg i gang med å forbedre din bedrifts serviceytelse! Derfor presenterer vi seks råd som kan hjelpe deg på veien mot å bli best på kundeservice:

tips til god kundeservice

(1)Gi kundene mulighet til å kontakte dere på flere måter

Når kundene har behov for hjelp, er det svært viktig å være på alerten og respondere på deres henvendelser raskest mulig. For å sørge for at kundene kommer i kontakt med kundeservice raskest mulig, bør man ha som mål å være til stede på de kanalene som kundene bruker. Eksempelvis bør en tilrettelegge for at hver enkelt kunde kan få tak i en kundebehandler på telefon, e-post, chat og i sosiale medier generelt.

(2)Bekreft at kundenes henvendelser er blitt mottatt

Uansett hvilken kanal kundene kontakter dere igjennom, er det ryddig å gi hver enkelt kunde en beskjed om at henvendelsen er blitt registrert og skal tas tak i så fort det lar seg gjøre. Dette gjelder uavhengig av hvor raskt kundeservice har anledning til å ta tak i hver enkelt henvendelse. Slik kan man bidra til å styrke kundenes tillit til at bedriftens kundeservice er pålitelig samt skape et profesjonelt inntrykk av bedriften i sin helhet. På den måten forhindrer man i større grad at kundene sitter og venter på å få en tilbakemelding. Da er det selvsagt viktig å holde det man lover om at kunden skal bli kontaktet og fulgt opp snarest.

(3)Kjenn produktet eller tjenesten du tilbyr

Som selger av et produkt eller en tjeneste, er det en selvfølge at en selv skal være den som kan alt om det som blir solgt. I veldig mange tilfeller omhandler kundeservice brukerstøtte og potensiell feilsøking. For å hjelpe kundene med å få mest mulig ut av produktet eller tjenesten, må kundeservice sørge for å fikse opp i feil, i tillegg til å komme med veiledende råd til hvordan produktet eller tjenesten på best mulig måte kan utnyttes. Slik kan man også hjelpe kunden til selvhjelp, hvilket er det beste for begge parter på langsikt.

(4)Vær bevisst din egen holdning

Vær positiv og vis at du er kreativ i problemløsning! Utfallet av en kundedialog kan i stor grad påvirkes av holdningen til kundebehandleren. Positive kundebehandlere kan vende om en sur kunde til å bli en blid kunde, og dette til tross for at kundens problem ikke er blitt løst. Det å være kreativ i problemløsning gir uttrykk for at kundebehandleren genuint ønsker å hjelpe kunden med det aktuelle problemet. Gjennom å gjøre det lille ekstra og strekke seg enda litt lenger for kunden, vil man enklere kunne imponere og skape en «wow-effekt». Når man gjør noe som kunden ikke hadde forventet, kan man fremme gode kundeopplevelser!

(5)Lytt til kunden

Kunsten å lytte til kunden er helt essensiell å beherske dersom en har som mål å bli best på kundeservice. Skal man kunne gi kunden den aller beste kundeservicen, er det viktig å lytte til det kunden har å si. Slik får man et godt grunnlag for å kunne hjelpe kunden på en best mulig måte. Gjennom å trekke seg litt tilbake og aktivt lytte til det kunden har å si, gir en kunden inntrykket av at man genuint ønsker å hjelpe kunden.

(6)Forsikre deg om at kunden er fornøyd med serviceytelsen

Dersom man har fått en ny kunde, eller en eksisterende kunde har meldt ifra om misnøye i forbindelse med anvendelse av produktet eller tjenesten, bør en ha en rutine for oppfølging. Følg opp kunden med jevne mellomrom for å forsikre deg om at løsningen fungerer og at kunden er fornøyd. Slik ytrer man ønsket om å imøtekomme kundenes forventninger!

Hos Nextcom er vi opptatt av god service og nærhet til kunden. Nextcom CRM bidrar til økt kundetilfredshet og er et av markedets mest intelligente og moderne system, fullspekket med nyttig funksjonalitet.