CRM Sales

CRM Sales er spesialtilpasset salgskontorer, og er fullpakket med funksjoner som bidrar til økt salg.

Verktøy for økt salg

Med CRM Sales forenkler du salgsprosessen slik at selgerne får mer tid til å kontakte leads. CRM-systemet øker effektiviteten til hver enkelt selger, skaper flyt i hele salgsprosessen og gir økt lønnsomhet for bedriften. I tillegg gir det en bedre opplevelse for kunden.

Intelligent kundekort

Ved nye samtaler får konsulenten automatisk opp kundekortet som gir en totaloversikt over kunden, i én og samme visning. Systemet foreslår automatisk neste oppfølging, basert på tidligere kommunikasjon med kunden.

NC Kundekort
Intelligent kundekort

Motiverte medarbeidere

Ingenting motiverer en vinnerskalle mer enn en salgskonkurranse. CRM Sales gir deg muligheten for å lage og administrere flere typer konkurranser. Konsulenter, team og avdelinger kan kontinuerlig se resultater mot mål. Vis statistikk på storskjerm med realistisk klappelyd for personer, team eller avdelinger.

Pipeline – verktøy for prognose og tidsstyring

Samle alle prosjektene dine på ett sted og hold oversikt over fremdriften i prosjektene. Hold kontroll på tiden med timestyringsfunksjonen. Som leder har du oversikt over antall caser hver konsulent jobber med, samt hvordan pipelinen ser ut mot budsjett og forecast.

Fullspekket med intelligent og nyttig funksjonalitet

I tillegg til funksjonene i Always included, får du:

Pipeline salgsverktøy

Samle alle prosjektene dine på ett sted og hold oversikt over fremdriften i prosjektene. Hold kontroll på tiden med timestyringsfunksjonen. Som leder har du oversikt over antall caser hver konsulent jobber med, samt hvordan pipelinen ser ut mot budsjett og forecast.

Arbeidskøer

Her kan du sette opp og planlegge opp til 50 lister med arbeidsoppgaver som teamet skal jobbe med fremover. Systemet fôrer jobbkøen automatisk, slik at den hele tiden er oppdatert.

Tilbudsutsendelse og ordrebekreftelser

Tilbud og ordrebekreftelser sendes enkelt til kunden via e-post eller SMS. Godkjennelse av tilbud registreres automatisk av systemet.

Salgstrening og coaching

Lag tester for blant annet system- og produktkunnskap. Du kan sette krav til andel riktige svar for å bli sertifisert og for å få lov å gå videre med oppgaver.

Måloppsett

Sett mål for bruker, gruppe, team og avdeling. Krav og mål for konsulenten og teamet vises i form av søylediagram med farger på kundekortet, slik at konsulenten til enhver tid vet hvordan han eller hun og teamet ligger an. Dette kan være budsjetter, provisjon og lignende.

Predictive dialer*

Denne funksjonen reduserer tiden en konsulent taper på ubesvarte anrop. Systemet kan konfigureres til automatisk å ringe flere kunder samtidig, og samtalen settes til en ledig konsulent når en kunde tar telefonen.