Partnere og integrasjoner

Nextcom sin partnerstrategi går ut på å vokse sammen med våre kunder. Det betyr at vi inngår kun partnerskap med tredjepartsleverandører som våre kunder har et krav, ønske og/eller behov for, slik at tjenestene blir tilgjengelig for alle andre Nextcom Evolution kunder. Nedenfor finner du våre nåværende partnere og integrasjoner. Har du spørsmål angående integrasjoner? Ta kontakt med oss.

Mer om Tripletex

For de bedriftene som benytter Tripletex som sitt regnskaps- og økonomisystem, har Nextcom laget en fullintegrasjon for håndtering av produkter, ordre, fakturering, mv. Kundene kan enkelt trykke på tilkobling mot Tripletex ved å legge inn brukernavn/passord for full sync mellom begge systemene.

Det gjør at til enhver tid har oppdatert info ett sted. Nextcom ivaretar maksimal effektivitet som gjelder salg, kundebehandling og ordreflyt, mens Tripletex sikrer at dataene videre blir effektuert i henhold til best mulig fakturering, økonomi og logistikk.

Mer om Google

Nextcom har fullintegrert både Google epost og Google kalender. Med enkle grep får man all epost og kalenderhendelser knyttet direkte mot kundekort og salgscaser man jobber med – helt automatisk. Det spiller ingen rolle om oppføringene eller epostene opprettes i Google eller Nextcom, alt synkroniseres live og er oppdatert begge steder uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Mer om Microsoft

Nextcom har fullintegrert mot Office365 for både epost og kalender. Med enkle grep får man all epost og kalenderhendelser knyttet direkte mot kundekort og salgscaser man jobber med – helt automatisk. Det spiller ingen rolle om oppføringene eller epostene opprettes i Office365 eller Nextcom, alt synkroniseres live og er oppdatert begge steder uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

I tillegg har Nextcom med sitt ekstremt fleksible API-verktøy (både som public API og private API), enkle oppsett for integrasjon mot Dynamics CRM (eller O365 Dynamics CRM)

Mer om DNB

I forbindelse med den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft i 2020 med pålegg om å bli fulgt fra 01.01.2021, har Nextcom laget en standard løsning for kunder som fakturerer eller legger til betalinger via Nextcom. For å sikre at lover og regler blir fulgt, vil man nå med enkle tastetrykk kunne godkjenne direkte i nettbanken hos DNB. Løsningen som er laget er tilpasset til å gjelde alle typer banker/land som følger ISO-20022. Nextcom vil etter hvert tilrettelegge for utbetalinger mot utlandet i samme løsning.

Mer om SalesScreen

Mange av Nextcom sine kunder ønsker å visualisere ulike type resultater og aktiviteter på en mer motiverende måte enn å vise dette via statistikk, excelark og kolonner. SalesScreen er markedsledende på gamification innenfor synliggjøring av resultater og aktiviteter. På dette området har Nextcom optimalisert sitt API overfor SalesScreen for å kunne motivere, coache og verdiøke teamarbeidet i en organisasjon ytterligere.

Mer om Telenor

I Nextcom har vi en komplett dialer-løsning for inngående og utgående samtaler direkte på kundekortene, og for å sikre best mulig kvalitet på samtalene har vi valgt Telenor som hovedleverandør på telefoni. Løsningen til Nextcom er fullintegrert direkte mot kjernenettverket til Telenor – noe som sikrer oss mot feil eller forsinkelser i noe mellomledd.

Mer om Telia

Integrasjon mot Telias system for abonnement og billing. Nextcom har tilrettelagt for automatisk to-veis overføring av data mot både API og epost, og sikre at salg effektiviseres betraktelig via Nextcom. Løsningen mot Telia gir Telia og Telias samarbeidspartnere en to-veis oppdatering både ifm verifisering av filer, kontraktsvedlegg og etterbehandling av ordrestatuser i begge systemene.

Mer om Salesforce

Integrasjonen Nextcom har med Salesforce er å optimalisere hele salgsforløpet hvor ordreprosessen gjort i Nextcom overført på automatikk med to-veis oppdatering både ifm verifisering av filer, kontraktsvedlegg og etterbehandling av ordrestatuser i begge systemene

Mer om Visma

Automatisk overføring av fakturajournaler for regnskapsføring i Visma. Fakturajournaler er kun mulig for de kundene som har tatt i bruk økonomisystemet i Nextcom. Det finnes dog mange Visma-typer, og vår løsning er pt mot Visma Global og Visma Business

Mer om LOGIQ

Samarbeidet med Logiq er i hovedsak tilrettelagt for integrasjonen Nextcom har på bl.a EHF-faktura for de kundene som benytter seg av fakturamodulen i Nextcom-systemet

Mer om Experian

Overfor Experian har Nextcom flere integrasjoner for både kredittsjekk og kredittrating av både personer og bedrifter

Mer om Nettbureau

Nettbureau er et selskap som eier og administrerer flere portaler for å generere potensielle kunder (leads) til bedrifter, blant annet Strøm.no, Eiendomsmegler.no, Boligalarmer.no, Kredittkort.com, etc. Nextcom samarbeider med Nettbureau og har fullintegrert prosessen for denne leadsgenereringen og nye leads kommer umiddelbart inn til riktig kundebahandler eller selger i Nextcom på automatikk.

Mer om Nets

De av Nextcom-kundene som benytter seg av Enterprisemodulen og økonomisystemet direkte mot kundekortene, er det integrert mot OCR og kundens bank for full kontroll av fakturaflyt, saldo, reskontro, mv direkte i Nextcom.

Mer om Winorg

Nextcom har integrert mot Winorgs medlemssystem hvor dataene oppdateres live i begge systemene.

Mer om Link Mobility

Link Mobility har vært en god samarbeidspartner av Nextcom i en årrekke, og leverer sms-gateways til Nextcoms helautomatiserte løsninger for 2-veis kommunikasjon på sms, f.eks ordrebekreftelser, NPS-undersøkelser, spørreundersøkelser, sms-chat, varslinger på møter, osv.

Mer om iP.1

Ip.1 leverer sms-gateways til Nextcoms helautomatiserte løsninger for 2-veis kommunikasjon på sms, f.eks ordrebekreftelser, NPS-undersøkelser, spørreundersøkelser, sms-chat, varslinger på møter, osv.

Mer om ServeTheWorld

ServeTheWorld er Nextcom sin hosting-partner på servere.

Se gjerne https://servetheworld.net/no-no/

Mer om Elhub

For strømbransjen er det essensielt å vite hvilket strømmålernummer eller målepunktID et strømanlegg står på ved endring eller flytting av strømavtaler. Nextcom har fullautomatisert søk på dette som en del av salgs- og kundeprosessen direkte på kundekortet, og gir all basis-informasjon tilbake til Nextcom-systemet. Oppslaget gjøres mot det som heter BRS-611 hos Elhub, hvor Nextcom har Query-rollen overfor de fleste strømselskapene registrert i Elhub.

Mer om Tjenestetorget

Som ren leadsleverandør, er alle tjenestene som tilbys fra Tjenestetorget integrert slik at alle leads og prospekter fra nettsiden kommer sømløst direkte inn i Nextcom som klargjorte kundekort på et tiendedels sekund. Raskere og enklere blir det ikke å få inn leads i et system.

Mer om Anbudstorget

Er en del av Tjenestetorget, og er integrert slik at alle leads og prospekter fra nettsiden kommer sømløst direkte inn i Nextcom som klargjorte kundekort på et tiendedels sekund. Raskere og enklere blir det ikke å få inn leads i et system.

Mer om DigiPlex

Nextcom benytter Digiplex som datasenter i Norge, og ivaretar alle nødvendige ISO-sertifiseringer i bransjen Nextcom tilhører (og gir sin kunder). De er Europas ledende datasenter, spesielt innen den nordiske regionen. For mer informasjon om Digiplex, se https://digiplex.com/about-us/

Mer om Bas

Som en standard del av systemets list management modul er det laget en helautomatisk to-veis løsning for opp- og nedlasting av kundelister og leads med tilhørende responskoder for all hendelseshistorikk på kunder (f.eks salg, oppfølging, ikke-svar, nei-årsaker, osv)

Mer om Byndle

For å sikre at kunder av Nextcom til enhver tid har markedets beste lead-/kundelister å jobbe med, har Nextcom et svært godt samarbeid med Byndle sine løsninger. Alle kunder av Nextcom har som en del av løsningen automatisert listekjøp med alle de fordelene man har med døgnvask av lister, oppdatering på både privatpersoner og bedrifter for å sikre

Mer om eRate

Flere av Nextcom sine telekom-kunder benytter eRate som sitt system for administrasjon av mobilabonnement etc. Nextcom har integrasjon for å sikre toveis overføring av data.

logo signicat
Mer om Signicat

Nextcom har gjort en integrasjon med det norske teknologiselskapet Signicat.

Nextcom tilbyr en tilleggsfunksjon som gjør det mulig for deg som bruker å få elektronisk bank-ID signering i CRM-systemet. Denne integrasjonen bidrar til å forenkle og effektivisere dine arbeidsprosesser, da du har alt i ett system, og trenger dermed ikke å forholde deg til en ekstern leverandør. 

Mer om Cloudflare

Cloudflare er et globalt nettverk designet for å sikre at alt du kobler opp imot internett er sikret, holdes privat, har god hastighet, og er forutsigbart.

Nextcom lansert en ny topputgave innen sikkerhet kalt Enterprise Security. Dette er et tilleggsprodukt levert av Cloudflare som sørger for at målrettede cyberangrep ikke når bedriftens systemer, og dermed ikke påvirker hvordan systemet fungerer eller responderer.

Mer om Nito

Nextcom har integrert mot NITOs medlemsregister for optimalisering av salg av produkter og tjenester til medlemsmassen, hvor dataene oppdateres live i begge systemene.

Logo Creditsafe
Mer om Creditsafe

Creditsafe er et globalt kredittopplysningsforetak som har den mest omfattende og raskest voksende databasen i bransjen.

Nextcom har integrert mot Creditsafe, slik at du kan hente ut kredittopplysninger gjennom CRM-systemet.

Logo Eiendomsverdi
Mer om Eiendomsverdi

Eiendomsverdi samler, strukturerer og analyserer unike data om hele det norske eiendomsmarkedet. Databasene omfatter alle landets eiendommer – både bolig, fritidsbolig og næringseiendom, og de har til enhver tid et sanntidsbilde av prisene.

Nextcom har integrert mot Eiendomsverdi, slik at du enkelt kan hente ut den informasjonen du trenger gjennom CRM-systemet.

Mer om Nordax

Nordax Bank er et varemerke innen NOBA Bank Group AB og har drevet virksomhet siden 2003. NOBA Bank Group er en nordisk spesialistbank som tilbyr inn- og utlånstjenester til privatpersoner i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spania, Holland og Tyskland. 

Nextcom har integrert mot Nordax, slik at søknader sømløst kan sendes videre til banken med den informasjonen du trenger gjennom CRM-systemet.

Mer om Gap Vision

GAP Vision er et webbasert verktøy som gir deg mulighet for kontinuerlig overvåkning av prestasjoner i alle vitale deler av din organisasjon. GAP Vision er tilrettelagt for de fleste typer virksomheter, deriblant kjeder og andre større og mindre salgsorganisasjoner rettet mot forbruker- eller bedriftsmarkedet. Nextcom har integrasjon mot GAP Vision, og overfører data for utvikling av blant annet salgsprestasjoner.

Andre områder

Fortum (kjernesystem), for automatisert to-veis kommunikasjon av salgs- og responsfiler

NorgesEnergi (kjernesystem), for automatisert to-veis kommunikasjon av salgs- og responsfiler

Hafslund (kjernesystem), for automatisert to-veis kommunikasjon av salgs- og responsfiler

Lyse (SFTP), automatiserte salgs- og responsrapporter

Ishavskraft (kjernesystem), for automatisert to-veis kommunikasjon av salgs- og responsfiler

WMS – Warehouse management system

For kunder kan vi lage skreddersydd funksjonalitet for å støtte kunder som må få overført ordre for plukk og utsending av produkter. Et eksempel på dette er bl.a mot Ongoing® WMS.