Forsikring og finans

Vi har jobbet tett på forsikring- og finansbransjen i lang tid, og kjenner godt utfordringene bransjen står overfor. Teknologien utvikler seg i stormfart. Kunder, ansatte og konsernledelsen forventer mer og mer, og myndighetene setter stadig høyere krav til hvordan persondata skal behandles.

Fra vår base i Sandefjord, har vi over flere år samarbeidet nært med våre kunder innen finans og forsikring, og utviklet et system som er spesielt tilpasset bransjen. Systemet legger til rette for effektivt salgsarbeid og gode kundeopplevelser, det forenkler de ansattes arbeidshverdag, og gir ledere den informasjonen og de kontrollmulighetene man trenger for å styre bedriften i riktig retning.

Systemet kan settes opp slik at de ansatte får en strukturert og sikker tilgang til GOS og andre sertifiseringer for salg av forsikring- og finansprodukter. I tillegg kan systemet integreres opp mot ulike kjernesystemer for henting av nødvendige kundedata, poliser, kundenøkler, osv. med full GDPR-kontroll.

Vi har skreddersydd en CRM-pakke ut i fra dine behov, og kan tilpasse produktet ytterligere om du ønsker det. Du kan lese mer om våre produkter ved å klikke på boksene.