CRM system; Slik får du full kontroll i din virksomhet

Systemer for Customer Relationship Management (CRM) er løsninger som bistår selskaper i å utvikle, vedlikeholde og øke nåværende og fremtidige kunderelasjoner. Men hvilke system skal du velge?

dame med crm system som er glad

CRM-system bidrar til å gi det full kontroll over virksomheten din. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva du bør se etter, dersom du har lyst til å få bedre kontroll i alle deler av bedriften din.

For det første trenger du et CRM-system som gir deg svært oversiktlige og gode kundekort. Men systemet må også gi selger og adminstrasjon i din bedrift et best mulig totalbilde av kunden i én visning, et skjermbilde.

Utfordringen er å finne et intelligent web-basert kundehåndteringssystem (Private Cloud CRM) som maksimerer effektiviteten i salgsprosessen i alle ledd. Løsningen generere automatisk kundeoppfølgingsmønstre for å sikre en svært effektiv 360 graders kundekommunikasjon. 

Dette innebærer at løsningen automatisk tilbyr sammensatt personlig relevant innhold, tilbud, pakker og mersalg på bakgrunn av et helhetlig bilde av kunden. 

Løsningen identifiserer kundegrupper som det må gjennomføres kontakt med, for eksempel der det er tegn til at kunder ønsker å avslutte sitt kundeforhold eller for eksempel at berørte forsikringskunder skal kontaktes ved naturkatastrofer.

Omfattende kartlegging

Et godt CRM-system skal også betydelig effektivisere selgerens hverdag med optimalisert integrert kommunikasjon og oppgavehåndtering. Hvor det i dag er tungvinte og tidkrevende separate løsninger for telefoni og CRM-oppfølging. Det ideelle er å ha færrest mulige programmer.

Fellestrekk for CRM-løsningene i markedet i dag er gjerne at de er store, omfattende løsninger med en mengde data om kunden, men som feiler i å automatisk trekke innsikt ut av sentrale data for å sikre svært effektive salgsprosesser.

Det er svært utfordrende å utvikle algoritmer for automatisk gjenkjenning av kundemønstre, da dette krever omfattende kartlegging av og kjennskap til data-mining-teknikker og tilsvarende metoder, samt gjentatt prøving og feiling og betydelig testing for å oppnå riktig matematisk modell og algoritmer. 

Kontroll og oversikt

Med de store tilgjengelige mengdene med kundedata er det komplekst å utvikle algoritmer som gjenkjenner mønstre og anbefaler rutiner for optimal kundeoppfølging.

I tillegg må du spørre dem som leverer CRM-systemet om de utvikler proprietære intelligente algoritmer for effektiv mønstergjenkjenning av ustrukturerte og strukturerte data om kunden basert på utvalgte metoder. Dette handler om kontroll og oversikt. Som igjen gir økt salg.

Videre bør du spørre om leverandøren av CRM-systemet leverer algoritmer for mønstergjenkjenning og optimaliserte rutiner på parametere som responstid, relevans av informasjon og gjenkjenningsprosent.

Dyktige CRM-leverandører benytter testresultatene til å optimere algoritmene på relevans i mønstergjenkjenning.

Selv om det ligger komplekse systemer bak et hvert CRM-system, er det viktigste for deg at du får et intelligent kundehåndteringssystem som vil maksimere effektiviteten i kundeprosessen i alle ledd, og som umiddelbart fører til økt salg, lavere kostnad, full kontroll og mer tilfreds kunder.