Hva er CRM, og hva skal til for å lykkes?

Strategi, teknologi og interne prosesser

Customer Relationship Management (CRM) er en kombinasjon av strategi, teknologi og interne prosesser. Bedrifter bruker dette for å administrere og analysere kundeinteraksjoner og data. Målet er økt salg, lavere kostnad, full kontroll og mer tilfredse kunder.

En strategisk tilnærming er avgjørende for å lykkes med implementering av CRM-system. En vanlig felle mange bedrifter går i, er å se på investering i CRM-system som et frittstående tiltak. Med andre ord, hvis systemet ikke leverer etter forventningene, er det ofte på grunn av mangel på en strategiplan.

I dag har de fleste bedrifter innsett at en kundeorientert strategi er lønnsom.  Mange snakker om det, men hvordan går man fra ord til handling? Kundeorientering og CRM går hånd i hånd, men hva er det viktig å tenke på når man skal utvikle en strategi som er tilpasset bedriften?  Vi har oppsummert noen tips for å hjelpe deg med en effektiv CRM-strategi i årene fremover. Last ned 5 tips til utvikling av CRM-strategi her.

Intelligente verktøy for datahåndtering

CRM system visualisert som intelligent verktøy

Siden CRM-begrepet ble introdusert i 1995 har teknologien vært gjennom en rivende utvikling. I dag er begrepet forbundet med intelligente verktøy som sentraliserer data og hjelper bedrifter med å forbedre kundeopplevelsen.

CRM-systemer har blitt langt mer tilgjengelige, enklere å bruke og ikke minst, enkle å implementere.  CRM-systemer er i dag tilgjengelig for bedrifter i alle former og størrelser, og kan enkelt skreddersys slik at systemet er tilpasset nettopp din bedrift.

Motiverte medarbeidere

Et CRM-system gir kun verdi dersom motivasjonen internt for å bruke systemet, er på plass.

Så hvordan motiverer man organisasjonen til å ta i bruk en CRM-løsning?

  • Forklar og involver de som skal bruke systemet i den overordnede strategien
  • Vis til fordelene av å bruke et systemet. For en salgsorganisasjon betyr et CRM-system at selgerne har all den informasjonen de trenger om kunden, samlet på ett sted. Dette gjør salgsprosessen enklere og mer effektiv. CRM har vist seg å øke inntektene per selger med i gjennomsnitt 41%.
  • For en markedsavdeling betyr systemet økt mulighet for god innsikt om kunden, segmentering, relevant kommunikasjon mot forskjellige segmenter i riktige kanaler, og økt ROI på markedsinvesteringer.
  • For et kundesenter betyr systemet at de har tilgjengelig informasjon om kunden som gjør at agentene kan svare på kundespørsmål raskere og tilby tilpasset og personlig service.
  • Systemet gir mulighet for samarbeide på tvers av avdelinger, noe som skaper fornøyde kunder og langsiktige kunderelasjoner.

Siden 2006 har Nextcom levert digitale salgs- og kundeverktøy som bidrar til å øke effektivitet og lønnsomhet i bedrifter, nasjonalt og internasjonalt.

Systemet er perfekt for deg som ønsker å effektivisere salg, koordinere salgsaktiviteter på tvers av salgskontorer – eller ønsker en optimal håndtering av kundeservice.

Med Nextcom CRM-system for salg og kundeservice får du full oversikt over kundene.  Systemet øker produktiviteten i bedriften, gir motiverte medarbeidere og fornøyde kunder.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan nettopp du kan bruke systemet vårt for en enklere og mer effektiv hverdag.