Løser utfordringer med nye lovkrav innen strømsalg

Strømleverandører og salgskontorer står overfor nye utfordringer etter innføringen av nye regler ved salg av strømavtaler etter 1. juli 2024. Nextcom har utviklet en innovativ løsning som sikrer at salgsprosessen forblir effektiv og og følger de nye lovkravene.

Regjeringens nye lovkrav skal gjøre det lettere for forbrukere å orientere seg i strømmarkedet. Formålet med endringene er å gjøre strømmarkedet mer forbrukervennlig. En av endringene er innføringen av en 24-timers «nedkjølingsperiode» ved salg av strømavtaler via telefon, dørsalg, stands og i butikker. Denne regelen innebærer at forbrukere ikke kan godkjenne en overgang til en ny strømleverandør før det har gått 24 timer etter salget. Dette har skapt betydelige logistikkutfordringer for strømleverandører og salgskontorer.

Hvordan kan disse utfordringene løses effektivt?

Ny CRM-løsning opprettholder salg og etterlever lovkrav

Nextcom har videreutviklet salgs- og servicemodulen for å adressere denne problemstillingen. Løsningen tilbyr en strukturert og brukervennlig funksjon som ikke bare etterlever de nye reglene, men også optimaliserer salgsprosessen for strømleverandører og salgskontorer.

Kan tas i bruk allerede i dag, uavhengig av eget system

Løsningen kan tas i bruk allerede i dag, selv om du har et annet CRM-system enn Nextcom, enten som stand-alone eller i integrasjon med ett eller flere andre systemer. Dette betyr at strømselskaper og/eller salgskontorer kan få en løsning ferdig satt opp før reglene trer i kraft 1. juli.

Hvordan fungerer Nextcoms løsning?

Løsningen er basert på kommunikasjon med kunden både under salgsprosessen og automatisk oppfølging 24 timer etter. Her er hovedtrekkene:

Øyeblikkelig tilbud og link: Når selgeren har gjennomført salget, sendes umiddelbart en tilbudspakke og en unik link til kunden. Denne sendes ut på e-post og SMS. Dette gjør det mulig for kunden å gjennomgå avtalen i sitt eget tempo.

Dersom kunden prøver å bekrefte før det har gått 24 timer , får vedkommende beskjed om at det ikke er mulig å bekrefte før etter 24 timer, og at det kommer en påminnelse så snart det er klart.

Påminnelse etter 24 timer: Etter at 24-timers nedkjølingsperioden er over, mottar kunden en påminnelse med bekreftelsesmuligheter via SMS. Dette sikrer at kunden har hatt tilstrekkelig tid til å vurdere avtalen før de tar en endelig beslutning, og at kunden husker å signere når det er mulig.

Nextcom teksmelding

Fullstendig loggføring og rapportering: Alle interaksjoner, inkludert sending av tilbud, kundens aksept, og varsler etter nedkjølingsperioden, blir nøyaktig loggført i Nextcoms system. Dette gir salgsbyråene og strømselskapene full oversikt og kontroll over hver eneste avtale som inngås.

Samtidig gir dette et grunnlag for nøyaktig dokumentasjon ved et eventuelt ettersyn.

Dokumenter kommer ut fra PC
Fredrik Olsen, Nextcom

Tar ansvaret i bransjen alvorlig

Nextcoms løsning kan forenkle håndteringen av regulatoriske krav samtidig som det forbedrer effektiviteten og kundeopplevelsen. Ved å tilby en integrert løsning som sikrer etterlevelse, loggføring og bedre kontroll, setter vi en ny standard for hvordan komplekse utfordringer kan løses på en innovativ og ansvarlig måte.

Fredrik Olsen, daglig leder i Nextcom Norge, uttaler: «Vi tar vårt ansvar i bransjen alvorlig ved aktivt å engasjere oss i ny lovgivning og løse utfordringer for våre kunder. Vår løsning bidrar til å gjøre det lettere for salgsbyråene og strømleverandørene å tilpasse seg de nye reglene, samtidig som de opprettholder høy etisk standard.»

Prøv helt gratis

Er du klar for 1.juli? Med Nextcoms løsning er du rustet til å møte de nye utfordringene med trygghet og effektivitet, samtidig som du opprettholder høye standarder for kundeservice og etterlevelse av regelverk.

Prøv systemet helt gratis.