Pipeline tar salgsprosessen til nye høyder

Vi lanserer nye funksjoner i pipeline

Som salgsverktøy gir vår pipelinefunksjon din bedrift en fantastisk oversikt og kontroll over alle salgscase, prosjekt- og leveranseprosesser. Nextcom har nå optimalisert sin pipeline-modul gjennom å utvikle nye funksjoner som skal bedre og automatisere kommunikasjonen du har direkte med kunden, samt flyten og samhandlingen når menneskene i bedriften din arbeider med ulike salgs- og kundeprosjekter.

Automatiserte prosesser

Det unike med vår pipeline-modul er hvordan kommunikasjonen med kunden underveis i salgsprosessen er automatisert. Vi har utviklet en ny funksjon som gjør det mulig å opprette handlingsknapper på hvert av stegene i de ulike prosessene. Disse gir deg automatiske flyter på moduler og funksjoner inne i Nextcom-systemet, kobling mot eksterne systemer, sending og mottak av SMS ’er og e-poster.

I alle stegene i pipeline kan det trigges handlinger basert på egendefinerte maler som sender ut eposter, sms-er, mulighet for direkte oppkobling til andre systemer som f.eks Sharepoint, kontrakter via Bank-ID, osv

Enkle og sømløse prosesser på tvers av avdelinger

Backoffice eller leveranse kan motta et kundecase på automatikk etter at selger har signert kontrakten med kunden. Ved å ha en direkte kobling til for eksempel leveranseprosesser og prosjekter, er vår pipeline bygd for å gjøre det enkelt og mer effektivt på flere områder i organisasjonen. En slik «krysskobling» tillater deg å flytte et salgscase eller prosjekt frem og tilbake mellom ulike prosesser. Det er mulig å kategorisere dokumenter i egne filarkiv, hvor både kunden og brukeren i Nextcom kan sende inn viktig dokumentasjon direkte i et salgscase eller prosjekt. Verktøyet kan også brukes som prosjektstyring mot blant annet Sharepoint.

Eksempel
Når salget er avsluttet som vunnet i pipeline, kan kunden automatisk flyttes videre til f.eks leveranseprosessen. Dersom caset har mangelfull informasjon, kan det sendes tilbake med automatisk oppfølging til selger og caset endrer status. Når nødvendig informasjon er på plass, sendes caset automatisk tilbake til backoffice, slik at de kan fortsette til leveransen er ferdigstilt.

Muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger mellom ulike steg og prosesser gjør det svært fleksibelt å gjøre endringer og forbedringer underveis i salgs- og prosjektarbeidet. På den måten kvalitetssikres prosessen, og skaper en bedre flyt og samhandling i organisasjonen.