Listevask og kjøp av lister

Har du behov for å oppdatere lange kundelister med ny informasjon, men vet ikke hvor du skal begynne eller når du skal få tid?

Nextcom har utviklet to tilleggsfunksjoner som ivaretar nettopp dette, og disse kalles for listevask og kjøp av lister.

Listevask

Kundelister med manglende eller utdatert informasjon kan enkelt oppdateres gjennom tilleggsfunksjonen til Nextcom CRM kalt listevask. Har du for eksempel en kundeliste med organisasjonsnummer, men du ønsker å tilføre ytterligere informasjon om kundene, kan du enkelt bestille vasking av listen og du betaler da for de leadsene som blir vasket. Ved bruk av denne tilleggsfunksjonen kan du enkelt og effektivt sørge for at kundelistene dine blir oppdatert med riktig informasjon.

Funksjonen «Listevask» finner du inne på innstillinger for liste:

Slik vist i bildet ovenfor kan du gjøre innstillinger for hva du ønsker å overskrive til listen. Reglene er som følger – dersom det eksisterende feltet er tomt vil det alltid bli overskrevet, men hvis feltet har en verdi vil det kun bli overskrevet dersom du har slått på overskriving. For eksempel: Hvis du prøver å vaske kundekortet Nextcom Evolution AS, og det kundekortet ikke har noe i adressefeltene, vil det alltid bli fylt ut med Hangarveien 21, men hvis du har fylt ut adressefeltet med Grytegrenda 99 vil det kun bli overskrevet dersom du har huket av for å overskrive adresse.

Vasking av bedriftskunde

Når du vasker bedriftskunder, matcher vi på to ting: organisasjonsnummer og fullt navn. I første omgang bruker vi organisasjonsnummeret for å innhente manglende informasjon. Dersom organisasjonsnummeret mangler eller nummeret ikke gir noen treff, vil vi innhente informasjon basert på bedriftskundens fulle navn.

Den rollen du velger vil bli lagt inn på kundekortet dersom det er treff på den aktuelle rollen. Det betyr at dersom du for eksempel velger bestyrende reder for Nextcom, vil vi naturlig nok ikke legge inn noe.

Vasking av privatkunde

Når du vasker privatkunder, matcher vi på telefonnummer (mobil og fasttelefon) og personopplysninger. Når vi skal innhente informasjon basert på telefonnummeret er prosessen rimelig rett frem ved at vi finner eieren av telefonnummeret. I tilfeller hvor vi bruker personopplysninger for å innhente informasjon, sender vi inn navn, fødselsdato, adresse og postnummer til vår leverandør og får tilbake et treff med varierende grad av sikkerhet fra 1 til 12, der 1 er rangert som best. Nivå 10-12 regnes som et så dårlig resultat at vi hverken lagrer informasjonen eller fakturerer kundene for jobben.

Her er matchnivåene slik vi har definert dem:

Når du velger trefflogikk er det mulig å først velge personopplysninger og deretter telefonnummer, kun telefonnummer og kun personopplysninger.

Gjennomføring av bestilling

Når du ønsker å gjennomføre bestillingen kan du klikke «Send bestilling». Da legges bestillingen i kø, og den kjøres etter kort tid.

Hendelser under vasking

Når vi vasker ett lead er det hovedsakelig tre ting som kan skje:

  • Vi får et treff og vasker leadet
  • Leadet har ikke nok informasjon til å kunne bli vasket. For eksempel dersom du skal vaske en bedriftskunde som mangler både organisasjonsnummer og fullt navn.
  • Leadet ble forsøkt vasket, men vi fikk ikke noe treff

Alle de tre øvrige hendelsene blir oppført på kundekortet. Hvis vi får treff og vasker kundekortet, skriver vi også ned hva som ble oppdatert.

Resultat av listevask

Hvis du ønsker en oppsummering av alle vaskene som er blitt kjørt på en aktuell liste kan du gå inn på listen og velge «Innlastinger». Da ser du resultatet av listevaskingen.

Ved å klikke på de forskjellige lenkene kan du se innstillingene, lister over alle leads som er blitt vasket, lister over leads som ikke ble funnet, og så videre.

Kjøp av lister

Dersom du ikke allerede har en liste over potensielle kunder kan det være strategisk å kjøpe ferdige lister med nye kalde leads. Å kjøpe lister er både enklere og mer effektivt enn å måtte finne og innhente leads på egenhånd, for å deretter legge inn og laste opp listen manuelt i CRM-systemet.

Når du klikker på funksjonen «kjøp lister» får du opp et segmentertingsverktøy. Ved bruk av dette verktøyet kan du skreddersy søket ditt og på den måten finne tilgjengelige leads innen ønsket målgruppe. Velg mellom privatkunde og bedriftskunde, og spesifiser søket ditt så mye du vil gjennom å segmentere deg nedover. Til slutt vil du få et estimat på hvor mange tilgjengelige leads det er basert på segmenteringskriteriene og hva den aktuelle listen vil koste. Du betaler for hver lead du kjøper. Har du allerede en liste med nye kalde leads, men ønsker å utvide listen, kan du også enkelt kjøpe et visst antall leads gjennom Nextcom CRM-systemet.