Sikret seg storkontrakt med dansk forsikringsselskap

Teknologiselskapet Nextcom fra Sandefjord har sikret seg en prestisjefylt kontrakt med Tryg Forsikring.

Nextcom leverer CRM-systemer (salgs- og kundestøttesystem) til norske og utenlandske bedrifter. Men det er første gang selskapet har fått innpass i det som mange mener er en konservativ forsikringsbransje. Dansk eide Tryg Forsikring er Nordens tredje største forsikringsselskap.

Ny storkunde i forsikringsbransjen

Sandefjord-selskapet Nextcom har mange store, norske og utenlandske selskaper i porteføljen, men det gledet ekstra mye å få innpass hos et av Skandinavias største forsikringsselskap, forteller administrerende direktør hos Nextcom, Thomas Wolf. Sammen med Steinar Talmoen grunnla de to Nextcom i 2006.

Både Tryg og vi har jobbet lenge med å få på plass et CRM-system som passer deres bransje. Vi har måtte ta hensyn til et komplisert og omfattende forsikringssystem hvor taushetsbelagt informasjon ikke skal komme på avveie. Samtidig hadde Tryg flere systemer som måtte innarbeides i vår løsning.

Petter Vegsund Brodin er en av utviklerne i staben til Nextcom

Viktig IT-satsning

CRM-systemet (salgs- og kundestøttesystemet) skal bidra til at Tryg når sine kunde, – og salgsmål. Investeringen kan fort bli en av de viktigste IT-satsingene i 2018 for drøyt 600 ansatte som selger produkter for Tryg. Avtalen er verdt drøyt fire millioner kroner årlig for Nextcom. CRM-systemet som er levert til Tryg er en kombinasjon av et system som skal gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for selgere og ledere.

Dunket ut internasjonale konkurrenter

Leder for Opplæringssenteret til Tryg, Torbjørn Fotland, er fornøyd med at de fikk til en avtale med en norsk leverandør. – Nextcom skilte seg tidlig ut i anbudsfasen. I konkurranse med langt større og mer kjente internasjonale CRM-aktører, viste Nextcom oss tidlig at de kunne tilby oss et produkt fra øverste hylle. CRM-systemet er avansert og dekker det meste, men er også veldig intuitivt og brukervennlig. Nextcoms system bidrar til at vi blir et enda mer kundevennlig selskap, samtidig som vi får profesjonalisert ytterligere vårt salgsapparat i alle ledd, sier Torbjørn Fotland i Tryg Forsikring.