Slik får du full kontroll i din virksomhet

Systemer for Customer Relationship Management (CRM) er løsninger som bistår selskaper i å utvikle, vedlikeholde og øke nåværende og fremtidige kunderelasjoner. Men hvilke system skal du velge?

360-graders kundekommunikasjon

Ønsker du kontroll i alle deler av bedriften din? Dette må du kartlegge når du skal velge CRM-system.

For det første trenger du et CRM-system som gir deg oversiktlige og gode kundekort. Et systemet som gir selger og administrasjon et best mulig totalbilde av kunden i én visning, et skjermbilde.

Utfordringen er å finne et intelligent web-basert kundehåndteringssystem (Private Cloud CRM) som maksimerer effektiviteten i salgsprosessen i alle ledd, med automatisk kundeoppfølgingsmønstre for å sikre en effektiv 360 graders kundekommunikasjon.

Dette innebærer en løsningen som automatisk tilbyr sammensatt personlig relevant innhold, tilbud, pakker og mersalg på bakgrunn av et helhetlig bilde av kunden.

Løsningen skal identifisere kundegrupper som det må gjennomføres kontakt med, for eksempel der det er tegn til at kunder ønsker å avslutte sitt kundeforhold eller for eksempel at berørte forsikringskunder skal kontaktes ved naturkatastrofer.

 

Omfattende kartlegging

Et godt CRM-system skal  betydelig effektivisere selgerens hverdag med optimalisert integrert kommunikasjon og oppgavehåndtering. Mange systemer har tungvinte og tidkrevende separate løsninger for telefoni og CRM-oppfølging. Det ideelle er å ha færrest mulige programmer.

 

Fellestrekk for mange CRM-løsningene i markedet i dag er gjerne at de er store, omfattende løsninger med en mengde data om kunden, men som feiler i å automatisk trekke innsikt ut av sentrale data for å sikre svært effektive salgsprosesser.

 

Det er utfordrende å utvikle algoritmer for automatisk gjenkjenning av kundemønstre, da dette krever omfattende kartlegging av og kjennskap til data-mining-teknikker og tilsvarende metoder, samt gjentatt prøving og feiling og betydelig testing for å oppnå riktig matematisk modell og algoritmer.

Kontroll og oversikt

Med de store tilgjengelige mengdene med kundedata er det komplekst å utvikle algoritmer som gjenkjenner mønstre og anbefaler rutiner for optimal kundeoppfølging.

 

Det er viktig å kartlegge om CRM leverandøren utvikler proprietære intelligente algoritmer for effektiv mønstergjenkjenning av ustrukturerte og strukturerte data om kunden, basert på utvalgte metoder. Dette handler om kontroll og oversikt. Som igjen gir økt salg.

Videre bør du kartlegge om leverandøren av CRM-systemet leverer algoritmer for mønstergjenkjenning og optimaliserte rutiner på parametere som responstid, relevans av informasjon og gjenkjenningsprosent.

 

Dyktige CRM-leverandører benytter testresultatene til å optimere algoritmene på relevans i mønstergjenkjenning.

 

Selv om det ligger komplekse systemer bak et hvert CRM-system, er det viktigste for deg at du får et intelligent kundehåndteringssystem som vil maksimere effektiviteten i kundeprosessen i alle ledd, og som umiddelbart fører til økt salg, lavere kostnad, full kontroll og mer tilfreds kunder.

Siden 2006 har Nextcom levert digitale salgs- og kundeverktøy som bidrar til å øke effektivitet og lønnsomhet i bedrifter, nasjonalt og internasjonalt.

Systemet er perfekt for deg som ønsker å effektivisere salg, koordinere salgsaktiviteter på tvers av salgskontorer – eller ønsker en optimal håndtering av kundeservice. Systemet kan integreres med de fleste systemer og er enkelt å integrere.

Med Nextcom CRM-system for salg og kundeservice får du full oversikt over kundene.  Systemet øker produktiviteten i bedriften, gir motiverte medarbeidere og fornøyde kunder.

 

Registrer deg under, så kontakter vi deg og viser deg hvordan nettopp du kan bruke systemet vårt for en enklere og mer effektiv hverdag!

 

Du kan også prøve systemet helt gratis, slik at du blir trygg på at våre løsninger er det beste valget for deg.

Prøv systemet gratis
Kontakt oss