Rask implementering og skreddersydde løsninger for SMB Mobil

SMB Mobil er et norskeid mobilselskap med full Telenor-dekning. De tilbyr mobilabonnement som er tilpasset mindre bedrifter, og har som målsetting å nå 13 000 abonnement i løpet av 2023. Selskapet startet opp høsten 2021, og skal være det riktige valget både for kunder og samarbeidspartnere.

Sammen med Head of Customer Service Johannes Andreassen, forteller CEO Amund Helland i denne artikkelen om oppstarten og samarbeide med Nextcom.

Automatisering i fokus

Telekombransjen kjennetegnes av stor konkurranse kombinert med høy endringstakt. Automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser stod derfor i fokus når vi startet opp høsten 2021. Gode prosesser og systemer skulle på plass før vi nå girer opp og rettet fokus mot salg.

Helt fra start har vi vært opptatt av å unngå kompleksitet. Vi skal ha kort tid fra produktutvikling til lansering, samt tilby korte leveransetider for nye kunder. Vi har som målsetting å ha få, men dyktige leverandører.

Rask implementering og skreddersydde løsninger

Vi kjente til Nextcom fra tidligere selskap, og var derfor trygge på at Nextcom var gode på leveranser til telekombransjen. Nextcom har minimert behovet for forprosjekter og konsulenttimer. De ønsker å være involvert med kunden og dens utvikling over tid, noe som betyr at man får minimal ventetid og sikrer rask suksess med implementering.

Under implementeringsprosessen hadde vi tett dialog med rådgivere og utviklere i Nextcom. Det ble gjennomført testing av de forskjellige modulene og Nextcom utviklet skreddersydde løsninger for å tilpasse systemet til våre ønsker og behov.

Nextcom har bidratt til rask utvikling av viktig funksjonalitet – Amund Helland CEO SMB Mobil.

Glad SMB Mobil kunde
SMB Mobil er et norskeid mobilselskap med full Telenor-dekning. De tilbyr mobilabonnement som er tilpasset mindre bedrifter, og har som målsetting å nå 13 000 abonnement i løpet av 2023.

Fullverdig CRM-system

Vi startet opp med CRM-service som er kundeservicemodulen til Nextcom, men fant raskt ut at systemet kunne dekke langt flere behov. I dag har vi full sentralbordløsning for kundeservice, ticketsystem for innkommende e-post, automatiserte utsendelser på e-post og SMS, telefonisystem for internt- og eksternt salg og salgssystem for interne og eksterne kanaler.

Implementering av Nextcom har vært viktig for å automatisere leveranseprosessene. Der vi uten Nextcom hadde brukt 2 minutter, bruker vi nå 20 sekunder. – Johannes Andreassen, Head of Customer Service

Samarbeid skaper resultater

Integrasjon med billing system som automatiserer kundeprosessene mellom Nextcom og Svea, og et kundeserviceteam med lang bransjeerfaring, har ført til korte leveransetider og gode kundeopplevelser.  Å bruke Nextcom forkorter også oppstartstider på nye salgspartnere betydelig. Implementering av Nextcom har vært viktig for å automatisere leveranseprosessene. Der vi uten Nextcom hadde brukt 2 minutter, bruker vi nå 20 sekunder, sier Johannes Andreassen.