Full oversikt og kontroll

Mange ledere med ansvar for flere salgskontorer sliter med å ha et oppdatert og helhetlig bilde på sine nøkkeltall. Hvor mange leads kommer inn? Hvor mye har hvert kontor solgt for? Hvor mye provisjon skal utbetales til hvert kontor? Brukes tiden effektivt?