Full kontroll med salgspipeline

Hvordan ligger egentlig selgerne dine an i sine salgsprosesser? Vet du hvorvidt budsjettene de neste månedene vil overholdes? Og har du de riktige ressursene på plass?

En godt utviklet salgspipeline hjelper bedriften og salgsteamet med å forbedre hele salgsprosessen, legge troverdige prognoser for salg og analysere ulike strategier. Dette, sammen med motiverte og engasjerte selgere, vil hjelpe bedriften med å nå budsjettene.

Verktøy for oppfølging og prognoser

Et pipeline-verktøy gir oversikt over hvor i en salgsprosses potenselle kunder befinner seg, og er et uunværlig verktøy for selgere og ledere. Verktøyet sørger for effektiv bearbeidelse av kunder, god ressursplanlegging, oversiktlig budsjettering og økonomisk forutsigbarhet. Jobber din bedrift med salg, og spesielt innen mer omfattende B2B-salg som involverer lengre kundeprosesser, er et pipeline-verktøy essensielt for å sikre et velsmurt og produktivt salgsmaskineri som oppnår budsjettmålene.

Integrert del av bedriftens CRM-løsning

I stedet for å etablere oversikten i Excel, som ofte resulterer i manuell oppdatering fra lederens side, kan virksomheter dra nytte av et moderne CRM-verktøy for en mer effektiv og automatisert prosess. Pipeline-verktøy som en integrert del av bedriftens CRM-løsning effektiviserer arbeidet betraktelig og bidrar til at du som leder får full oversikt over alle ledd i salgsinnsatsen. Alt som foregår i pipelinen kan måles, analyseres og optimaliseres.

Alle CRM-modulene til Nextcom inneholder pipeline-verktøy, og det er enkelt å komme i gang. Nextcom tilbyr hjelp til oppsett, slik at det tilpasses optimalt til din bedrifts salgsprosess. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Alle CRM-modulene til Nextcom inneholder salgspipeline verktøy, og det er enkelt å komme i gang.

Mange fordeler med pipeline

Nextcom Pipeline

Enkel måling mot budsjett

Du får full oversikt over salgsprosessene. Prosjektets antatte sluttdato og forventede omsetning registreres. Pipelinen kan på denne måten gi deg indikasjon på hvordan du ligger an i forhold til budsjettet – både for deg som individuell selger og for deg som leder salgsavdelingen. Oversiktlig rapportering blir en enklere jobb.

I tillegg kan alt som foregår i pipelinen måles, analyseres og optimaliseres.

Kontroll over prosesser

Et pipeline-verktøy gir oversikt over prospekter og hvor i en salgsprosess de befinner seg. Alle hendelser i kundereisen registreres i systemet. Fremskritt i salgsprosessen måles, og selgerne vekter verdien av prospektet med en prosentsats i forhold til hvor langt i salgsprosessen man har kommet. Slik vet lederne nøyaktig hvor langt i salgsprosessen de ulike prospektene er kommet, og har bedre grunnlag for å lage budsjetter.

Arbeider man med større antall kunder samtidig, vil påminnere fra systemet gjøre det enklere å følge den salgsrutine man har bestemt, og som gir prospektene den avgjørende oppfølgingen.

Nextcom Pipeline
Stablede klosser med symboler av mennesker på

Enkel ressursplanlegging

Verktøyet gir en oversikt over fremtidig ressursbehov som hjelper deg å planlegge hvilke ressurser som trengs for å nå salgsmålet.

God oversikt gjør det lettere å oppdage problemer. Da kan man løse disse på et tidlig tidspunkt og sikre optimal flyt og fart.

Flyt gir fart

Å holde god flyt i pipelinen gir de beste forutsetninger for vellykket salgsarbeid, som danner grunnlaget for vekst. Gjør det enkelt med Nextcom CRM og det nyttige pipeline-verktøyet løsningen inneholder. Kontakt Nextcom for å få hjelp til å sette opp og tilpasse verktøyet til nettopp dine behov. Som ellers med Nextcom-løsningene er dette fort gjort og du er oppe og går på rekordtid!