Hemmeligheten bak Kraft Bank-suksessen – se filmen her

Kraft Bank er en relativt nyetablert bank som hjelper personer med økonomiske utfordringer. De tilbyr refinansiering av lån med pant i bolig til personer, som på grunn av utfordrende økonomi og betalingsproblemer, ikke får refinansiert i ordinær bank. Hos Kraft Bank står kunden i sentrum, og rådgiverne har fokus på å hjelpe kundene ut av økonomiske kniper. Nå har de friskmeldt nærmere 600 kunder siden oppstarten i 2018.

Manglet oversikt

Hos Kraft Bank går kundefokus hånd i hånd med bruk av smart teknologi. Fra starten i 2018 prioriterte banken å bli godt kjent med kundene og deres behov. Kundeporteføljen vokste raskt. Allerede etter ett år i markedet kom behovet for å skaffe seg bedre oversikt og øke effektiviteten, og de startet prosessen med å finne riktig CRM-leverandør.

«Vi gjorde en grundig behovsanalyse i forkant av valget, hvor vi hadde gjennomganger med flere større leverandører, men valget falt til slutt på Nextcom» – Juridisk direktør Kraft Bank, Jonathan G. W. Sunnarvik

Tiden før og etter CRM

Kraft Bank så at Nextcom dekket de aller fleste av behovene, og bankens ønsker for skreddersøm ble godt ivaretatt. «Tiden før og etter CRM er som natt og dag» sier rådgiver i banken, Arne Turlid. Han utdyper videre; «Tidligere var arbeidsprosessen tungvint, noe som for eksempel kunne føre til at to rådgivere jobbet samtidig med samme sak. Bortkastet tid for oss, og ikke minst for kunden».

Etter at banken tok i bruk Nextcom, har de økt effektiviteten betraktelig. Nå kan rådgiverne, ved hjelp av ett enkelt søk i systemet, finne all informasjon om kunden. I følge rådgiver Arne Turlid, er hemmeligheten bak Kraft Bank-suksessen gode rådgivere og et CRM-system som gjør at de kan jobbe effektivt.

Nå er det lettere for kunden å forholde seg til Kraft Bank

Systemet brukes hele tiden, og gjør arbeidsdagen til Kraft Banks rådgivere enklere. Det sikrer at all informasjonsflyt går sømløst mellom eksempelvis kunde, rådgiver, agenter og kredittutvalget.

Rådgiver Arne Turlid hos Kraft Bank

Vi sparer masse tid, og for kunden betyr det at de får raskere svar». Arne Turlid, Rådgiver Kraft Bank

For eksempel kan rådgiver sende ut fullmakt til kunden via systemet. Det er enkelt å få tilgang til likviditetsmodeller, og de kan sende ut samtykkebaserte lånesøknader (SBL) og søknader til kredittutvalget direkte fra systemet. For rådgiver Arne Turlid er hverdagen før og etter Nextcom som natt og dag. Nå har han full kontroll, og kan yte bedre kundeservice. Som et eksempel fremhever han prosessen med godkjennelse fra kredittutvalget; «Kommentarene fra kredittutvalget legges i systemet, slik at vi kan følge med. Allerede før kredittutvalget er ferdig med saken, vet vi om den er bevilget eller ikke. Vi sparer masse tid, og for kunden betyr det at de får raskere svar».

Tilpasses ethvert behov

Rådgiver Arne Turlid er imponert over hvordan CRM-systemet er tilpasset og gjort til deres system. Han sier; «Nextcom har utviklet systemet og gjort det til vårt system. Systemet kan tilpasses ethvert behov, med bare noe få justeringer. Vi har fått på plass alt vi har ønsket. Det imponerer meg».

Smertefri implementering

Juridisk direktør i Kraft Bank, Jonathan G. W. Sunnarvik var involvert i hele prosessen med å velge CRM-leverandør. Han er godt fornøyd med valg av Nextcom, som ikke bare har levert et system skreddersydd for dem, men som også gjorde det enkelt for banken å komme raskt i gang. Han mener at Nextcom sin evne til å forstå bankens arbeidsprosesser var avgjørende, og sier; «Ved implementeringen av CRM-systemet opplevde vi en smertefri prosess. Dette er etter min oppfatning basert på Nextcom sitt genuine ønske om å forstå bankens arbeidsprosesser i stor nok grad, i forkant av implementeringen».

Flyt gir fart

Siden oppstart i 2018 har Kraft Bank hatt en jevn vekst. Tallene fra 1. kvartal 2022 viser at Kraft Bank-suksessen fortsetter;

  • Fornøyde kunder! 90% av kundene opplever at Kraft Bank behandler dem med respekt i søknadsprosessen.
  • Vekst i utlån er avgjørende for finansiell utvikling. Kvartalsresultatet for 1. kvartal 2022 var på 12,3 millioner kroner etter skatt. Dette er en 22% økning fra 1. kvartal 2021.
  • 1. kvartal 2022 viser høyeste nysalg i bankens driftstid

Er du også klar for å effektivisere virksomheten?