Rådgivning

Vi er med deg – hele veien.

Nextcom er utviklet i Norge og alle våre rådgivere og utviklere sitter under samme tak. For oss er nærhet til kunden viktig. Vi bistår med CRM rådgivning og support før, under og etter implementering.

Rådgivning og effektivisering av arbeidsprosesser

For å effektivisere arbeidsprosessene dine er det vår erfaring at noen forutsetninger er til stede:

  • Virksomheten har solid og oppdatert CRM-forståelse i organisasjonen og en god CRM-policy
  • CRM-løsningen er tilpasset virksomhetens faktiske behov
  • Virksomheten er kjent med og jobber for de målsettinger man har satt seg for CRM (CRM roadmap)
  • Man kjenner til og benytter seg av hele spekteret av fordeler som CRM kan gi virksomheten

Å nå disse forutsetningene fullt ut kan for mange kunder være utfordrende, og man oppnår da kanskje ikke hele potensialet. Vi tilbyr derfor CRM-rådgivning hvor hensikten nettopp er å hjelpe deg til effektivt å skape verdier gjennom riktig implementering og anvendelse av din CRM-løsning.

Din egen rådgiver

Du kan inngå ulike avtaler om å ha en fast rådgiver. Rådgiverens rolle er å sikre optimal bruk av systemet, slik at det gir verdiøkning for deg – på kort og lang sikt.

Din rådgiver:

  • Er personlig for deg
  • Har riktig kompetanse for din virksomhet og bransje
  • Eier prosjektet og er til stede gjennom hele CRM-prosessen

Spesifikke utfordringer?

Har bedriften din utfordringer relatert til markedsføring, salg, kundeservice eller saksbehandling? Da kan vi også bistå med gode råd innen strategi, salgsledelse, prosessutvikling og endringsledelse.

Rådgivning over tre faser

Som tjeneste kan rådgivning gå over et helt prosjekt, eller det kan være i forbindelse med kartlegging av utviklingsmuligheter for din virksomhet – på veien mot en digital transformasjon.

Klar for å effektivisere din virksomhet?