Support

Vi er med deg – hele veien.

For oss er nærhet til kunden viktig. Vi bistår med rådgivning og support før, under og etter implementering.

Opplæring og utrulling

De aller fleste bedrifter forventer nok at CRM-systemer skal være såpass intuitive at man kan sette i gang på rekordtid uten noe spesiell opplæring.

Vi lager og tilpasser opplæring som dekker ditt behov, slik at du kan være sikker på at alle har de beste forutsetningene for å lykkes. Dersom ansatte ikke bruker systemet slik det er tenkt, vil heller ikke gevinsten av investeringen være maksimal.

Nextcom har lang erfaring med opplæring av kunder, og for å oppnå et godt resultat fokuserer vi på en kundetilpasset opplæring. Menneskene i Nextcom utarbeider i fellesskap innhold og metode for å sikre best mulig måloppnåelse i hver enkelt prosjektfase eller en mer ad hoc variant om ønskelig.

Opplæringen tilpasses form og innhold, for å skape løsninger som gir verdi for både enkeltpersonen og organisasjonen som helhet.For å få til dette ser vi behovet for å kunne tilby ulike opplæringsmetoder til ulike situasjoner.

Om metoden som velges er klasseromsundervisning, workshop, 1-1 undervisning ellr «online» sesjoner avgjøres ut fra hva som er mest hensiktsmessig sett ut fra en kost/nytteverdi.

Opplæringen tar så langt som mulig utgangspunkt i arbeidsprosessene til de ansatte. Dette perspektivet har til hensikt å kartlegge og tilpasse en enklere og mer strømlinjeformet hverdag.

Supportavtaler

De fleste supportsaker kan gjerne vente til ordinær åpningstid, men noen ganger det oppstå ting som må fikses umiddelbart. Derfor har du mulighet til å tegne en supportavtale tilpasset dine behov.

Bronse

NOK 990,- eks mva. pr mnd

3 timer kostnadsfritt (man-fre 08:00 – 15:30) (* 1)

En kontaktperson i bedriften opp mot Nextcom (* 2)

1) Prisen pr påbegynt supporttime er kr 490,- eks mva. Support etter kl 15:30 mandag til fredag, samt lørdag, søndag og andre helligdager er prisen pr påbegynt supporttime kr 980,- eks mva. Ekstra opplæring/gjennomgang utover våre oppsettspakker har en pris på kr 890,- eks mva pr påbegynt time. Opplæring/gjennomgang er kun mulig mandag til fredag mellom 09:00 – 15:00, og etter avtale.

2) Utvikling kun på forespørsel. Pris pr påbegynt utviklingstime er kr 1.490,- eks mva. Hasteutvikling koster kr 2.990,- eks mva pr påbegynt time.

Sølv

NOK 2490,- eks mva. pr mnd

5 timer kostnadsfritt (man-fre 08:00 – 15:30) (* 1)

Nextcom hjelper til med oppsett av nye brukere i systemet (* 2)

Nextcom er kontaktpunkt opp mot eksterne leverandører tilknyttet system (* 3)

En kontaktperson i bedriften opp mot Nextcom

1) Prisen pr påbegynt supporttime er kr 490,- eks mva. Support etter kl 15:30 mandag til fredag, samt lørdag, søndag og andre helligdager er prisen pr påbegynt supporttime kr 980,- eks mva. Ekstra opplæring/gjennomgang utover våre oppsettspakker har en pris på kr 790,- eks mva pr påbegynt time. Opplæring/gjennomgang er kun mulig mandag til fredag mellom 09:00 – 15:00, og etter avtale.

2) Utvikling kun på forespørsel. Nextcom / Nextcom Support gis tillatelse til å opprette nye brukerlisenser på vegne av kunden iht brukeroversikt oversendt til Nextcom fra kunden.

3) NextCom / NextCom Support gis tillatelse til å opprette nye brukerlisenser på vegne av kunden iht brukeroversikt oversendt til NextCom fra kunden.

Gull

NOK 4990,- eks mva. pr mnd

Ingen begrensning (man-fre 08:00 – 22:00) (* 1)

NextCom hjelper til med oppsett av nye brukere i systemet (* 2)

NextCom er kontaktpunkt opp mot eksterne leverandører tilknyttet system (* 3)

Eget supportnummer som er åpent mellom 08:00 – 22:00

Tre kontaktpersoner i bedrifter opp mot Nextcom

1) Ingen begrensning omfatter support og hjelp til internt bruk. Utvikling, tilpasninger av system og rapporter faller ikke under brukersupport. Prisen pr påbegynt supporttime er kr 490,- eks mva. Support etter kl 15:30 mandag til fredag, samt lørdag, søndag og andre helligdager er prisen pr påbegynt supporttime kr 980,- eks mva. Ekstra opplæring/gjennomgang utover våre oppsettspakker har en pris på kr 890,- eks mva pr påbegynt time. Opplæring/gjennomgang er kun mulig mandag til fredag mellom 09:00 – 15:00, og etter avtale.

2) Utvikling kun på forespørsel. NextCom/NextCom Support gis tillatelse til å opprette nye brukerlisenser på vegne av kunden iht brukeroversikt oversendt til NextCom fra kunden.

3) NextCom / NextCom Support gis tillatelse til å opprette nye brukerlisenser på vegne av kunden iht brukeroversikt oversendt til NextCom fra kunden.

Klar for å effektivisere din virksomhet?