Utvikling

Nextcom er utviklet i Norge og alle våre utviklere sitter under samme tak. For oss er nærhet til kunden viktig.

Konfigurasjon og utvikling

Konfigurasjon og utvikling av Nextcom har vist seg å være en svært ettertraktet tjeneste hos mange av kundene våre, og har blitt en betydelig del av den totale arbeidsinnsatsen som Nextcom utfører.

Til forskjell fra rene konsulenthus, som spesialiserer seg på stand alone utvikling og konfigurasjon av f.eks SalesForce, SAP, Dynamics365, er systemet 100% utviklet og eiet av Nextcom. Vi har en enorm fordel ved at vi sitter med kildekodene for systemet. Dette sikrer at du som kunde får akkurat det du vil ha direkte fra systemeier. En umulighet for et konsulenthus uten eierskap til det samme.

Konsulenthusene må som oftest være sertifiserte fra systemeier på de produkter de ønsker skal benyttes i sine leveranser. Som systemeier og utvikler av systemet, er Nextcom «fritatt» for en slik sertifisering. Du som kunde er garantert å få det systemet kan tilby i ønskede leveranser (enten det er med eller uten ekstra utvikling). Og enda bedre; vi har generisk utvikling i tillegg. Det betyr at om en utvikling for én kunde passer andre kunder, ja da publiserer vi dette til dem også – uten utviklingskostnad for de andre kundene.

Vårt mål er å skape verdi og konkurransekraft for våre kunder. Det krever at vi til enhver tid må ha høy innsikt på tilgjengelige produkter og tjenester. Du kan være trygg på at ved å velge Nextcom som din leverandør får du ikke bare kompetanse, men også en holdning der vi kontinuerlig forsøker å utvide og skape nye løsninger basert på hele produktpakken.

Hva er konfigurasjon?

Med konfigurasjon menes tilpasning av IT verktøyet uten at det krever programmering. En typisk konfigurasjonsoppgave består av å skape nye maler for tilbudsbrev, oppsett av kampanjer og tilpasning av arbeidsprosesser i Nextcom. Vi søker å bruke mest mulig konfigurasjon slik at fremtidige oppdateringer av Nextcom skal være kostnadsbesparende for deg.

Utvikling

Med utvikling menes programmering av skreddersydde IT løsninger. Det kan være at du trenger en helt ny funksjonalitet som ikke er der i dag, eller Nextcom skal integreres med andre fagsystemer. Hensikten er at ditt CRM system er tilpasset de faktiske arbeidsprosesser du har, og at systemet forenkles til å inneholde kun det du trenger.

Individuelt tilpasset for å nå dine mål

Vi påtar oss små og store oppdrag for konfigurasjon og utvikling av alle våre produkter og tjenester. Ved å tilpasse og utvikle tjenester direkte mot din virksomhet kan du gjennom din digitale transformasjon nå dine mål, om det er konkurransedifferensiering, salgseffektivitet eller økt kundetilfredshet. Vi muliggjør dine ambisjoner.

Din nåværende situasjon og din visjon for framtiden vil påvirke det totale omfanget og arbeidsmengden i prosjektet. I større prosjekt har vi mulighet til å tilpasse din transformasjon over flere prosjektfaser og dermed kunne sørge for en rolig og stødig endringsprosess som ivaretar både dine menneskelige – og økonomiske ressurser.

Klar for å effektivisere din virksomhet?