Mer effektivt salg

Hvor mye tid bruker dine ansatte på salgsplanlegging, administrasjon og rapportering? Hvor mye går tapt på å bytte mellom forskjellige salg- og driftssystemer, og alle distraksjonene som hører med når arbeidsoppgavene brytes opp. Altfor mye tid som kunne bli brukt på salg kastes bort på mindre effektive aktiviteter.