Mer effektivt salg

Hvor mye tid bruker dine ansatte på salgsplanlegging, administrasjon og rapportering? Hvor mye går tapt på å bytte mellom forskjellige salg- og driftssystemer, og alle distraksjonene som hører med når arbeidsoppgavene brytes opp. Altfor mye tid som kunne bli brukt på salg kastes bort på mindre effektive aktiviteter.

Nextcom Smartsalg øker effektiviteten til hver enkelt selger, og skaper flyt i hele salgsprosessen. Nye leads fordeles automatisk og hver selger får sin arbeids- og kundeliste opp i sitt system. Salg registreres enkelt og faktureres direkte, uten at selgeren må innom andre systemer. Når én samtale er ferdig, kommer neste kundekort opp automatisk. Kunden kan ringes direkte fra kundekortet, enten manuelt eller automatisk. Selger slipper å forholde seg til forskjellige systemer, og kan i stedet legge alt fokus på salgsaktiviteter.

 

Hele prosessen blir mer effektiv, og bedriften mer lønnsom.

Prøv systemet gratis
Kontakt oss