Øk salget med Nextcom CRM

Med Nextcom CRM får du alle verktøyene du trenger for å øke salget.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan:

Få oversikt over kundereisen med pipeline

Pipeline gir deg oversikt over hvor i kundereisen et lead eller en potensiell kunde befinner seg. En salgspipeline hjelper deg både med å holde kontroll på salgene, og med å forecaste fremtidige salg.

Pipeline har mange fordeler:

 • All informasjon ett sted
 • Enkelt å fokusere på gode leads
 • Hjelp til forecasting

Automatiser med integrert telefoni

Systemet for telefoni gir deg mange muligheter til å automatisere prosesser og tilpasse samtaler:

 • Kan konfigureres til å ringe manuelt eller automatisk
 • Velg tidspunkt for å ringe opp kunden
 • Historikk på kunden hentes automatisk
 • Ansvarlig konsulent varsles. Alternativt blir samtalen automatisk overført til ledig konsulent
 • Dersom kunden som ringer inn ikke finnes i systemet, kan konsulenten enkelt opprette et nytt kundekort for videre håndtering

Signering med BankID

Jobber du med salg og leveranser som krever juridiske bindende avtaler? Har du behov for elektronisk signering med sikker autentisering? Da er signering med BankID direkte i Nextcom noe for deg! Vi samarbeider med norske Signicat for å sikre deg markedets tryggeste løsning på elektronisk signering.

 • Sikker kontraktssignering
 • Kontroll på dokumenter
 • Juridisk bindende
 • Tidsbesparende
Bankid signering bilde

Rapportering og analyse

I rapporteringsverktøyet setter du enkelt opp målene for hver bruker, gruppe, team eller avdeling. Den ansatte får til enhver tid oversikt over målene sine i form av et søylediagram på kundekortet, og en oversikt over progresjon. Dette er et effektivt salgsfremmende tiltak for de fleste bedrifter.

 • Oversikt over mål og progresjon
 • Enkelt å analysere
 • Salgsfremmende

Økt engasjement og salg med alltid oppdatert kundedata

Mye av selgerens tid brukes til oppdatering av kundelister – tid som kunne vært brukt på å selge. Nextcom har utviklet to tilleggsfunksjoner som ivaretar behovet for oppdaterte data og tilgang på nye leads. Disse kalles for listevask og kjøp av lister.

 • Alltid oppdaterte kundedata – enkelt og effektivt
 • 12 måneders gratis vask mot reservasjoner, etter en oppdatering
 • Høyere engasjement og raskere salg

Engasjerende konkurranser

Konkurransesystemet  i salgsverktøyet er dynamisk og fleksibelt, og gir deg muligheten til å utforme uttallige former for konkurranser for selgerne. Begrensningene ligger i din egen kreativitet og hva som engasjerer selgerene dine mest til å selge.

 • Konsulenter, team og avdelinger kan følge med på resultater mot mål
 • Statistikk vises på storskjerm
 • Engasjerende og motiverende