Øk salget med Nextcom CRM

Med Nextcom CRM får du alle verktøyene du trenger for å øke salget.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan:

Få oversikt over kundereisen med pipeline

Pipeline er en oversikt over hvor i kundereisen en lead eller potensiell kunde befinner seg.  Systemet estimerer hvor mange salg en selger bør lande for å nå salgsmålene, og viser hvor nær salgsmålet selgeren er. En salgspipeline hjelper deg å holde kontroll på salget og legge frem troverdig forecast for fremtidige salg.

Pipeline har mange fordeler:

 • All informasjon ett sted
 • Enkelt å fokusere på gode leads
 • Hjelp til forecasting

Automatiser med integrert telefoni

Systemet for telefoni gir deg mange muligheter til å automatisere prosesser og tilpasse samtaler:

 • Kan konfigureres til å ringe manuelt eller automatisk
 • Velg tidspunkt for å ringe opp kunden
 • Historikk på kunden hentes automatisk
 • Ansvarlig konsulent varsles. Alternativt blir samtalen automatisk overført til ledig konsulent
 • Dersom kundenummeret ikke finnes i systemet vil det automatisk bli opprettet et nytt kundekort for videre håndtering

Signering med BankID

Jobber du med salg og leveranser som krever elektronisk bank-ID signering? Kanskje ønsker du forbedret aksept på tilbudene du sender? Da er signering med BankID direkte i Nextcom noe for deg! Vi samarbeider med norske Signicat for å sikre deg markedets tryggeste løsning på elektronisk signering.

 • Forbedret aksept
 • Kontroll på dokumenter
 • Juridisk bindende
 • Tidsbesparende

Rapportering og analyse

I rapporteringsverktøyet setter du enkelt opp målene for hver bruker, gruppe, team eller avdeling. Den ansatte får til enhver tid oversikt over målene sine i form av et søylediagram på kundekortet, og en oversikt over progresjon. Dette er et effektivt salgsfremmende tiltak for de fleste bedrifter.

 • Oversikt over mål og progresjon
 • Enkelt å analysere
 • Salgsfremmende

Økt engasjement og salg med alltid oppdatert kundedata

Mye av selgerens tid brukes til oppdatering av kundelister – tid som kunne vært brukt på å selge. Nextcom har utviklet to tilleggsfunksjoner som ivaretar behovet for oppdaterte data og tilgang på nye leads. Disse kalles for listevask og kjøp av lister.

 • Alltid oppdaterte kundedata – enkelt og effektivt
 • 12 måneders gratis vask mot reservasjoner, etter en oppdatering
 • Høyere engasjement og raskere salg

Engasjerende konkurranser

Konkurransesystemet  i salgsverktøyet er dynamisk og fleksibelt, og gir deg muligheten til å utforme uttallige former for konkurranser for selgerne. Begrensningene ligger i din egen kreativitet og hva som engasjerer selgerene dine mest til å selge.

 • Konsulenter, team og avdelinger kan følge med på resultater mot mål
 • Statistikk vises på storskjerm
 • Engasjerende og motiverende