En suksesshistorie i praksis

I Sandefjord har samarbeidet mellom Gokstad Akademiet og Nextcom blitt en lærerik suksesshistorie. Fagskolen ba næringslivet om hjelp til praktisk bruk av CRM, og resultatet ble en vinn-vinn-situasjon for både skole, næringsliv og studenter.

Arne Wellberg, kvalitetsleder og faglig ansvarlig for studiet Salg, ledelse og markedsføring ved Gokstad Akademiet, deler begeistret sin erfaring med samarbeidet med Nextcom og dets betydning.

«Alt startet med et ønske om å gi studentene en dypere forståelse for CRM (Customer Relationship Management) gjennom praktisk opplæring. Studentene har lært mye teori rundt CRM som begrep, men vi er opptatt av at de skal få praktisk erfaring fra systemer de potensielt skal bruke når de er ferdig utdannet.»

Dermed tok Wellberg kontakt med Nextcom, og spurte om de ville stille sin ekspertise og sitt norskutviklede CRM-system til disposisjon for studentene.

(foto: Gokstad Akademiet)

Fredrik Rosenvinge Olsen, daglig leder i Nextcom Norge, forteller at han ble kontaktet av Wellberg etter sommerferien for å lære studentene på 2. året om praktisk bruk av CRM. «Dette var vi veldig positive til, vi brenner jo for dette faget!» Dermed satte de sammen i gang med planleggingen av utføringen.

Effektivt samspill

Gjennom jevnlige møter etablerte lærerne ved Gokstad Akademiet og representantene fra Nextcom et effektivt samspill. Lærerne ga Nextcom tilgang til undervisningsmaterialet slik at Nextcom kunne utvikle praktiske kurs basert på teorien som allerede var gjennomgått. Dette samarbeidet har vært nøkkelen til å levere relevant opplæring av høy kvalitet.

Gjør studentene bedre rustet til arbeidslivet

Mange av studentene på studiet har erfaring fra B2C, men mangler erfaring fra B2B, hvor bruk av CRM er utbredt. Wellberg forklarer at dette er en verdifull erfaring for studentene å ta med seg inn i arbeidslivet.

«Å arbeide i et CRM-system sikrer at du holder deg oppdatert på oppgaver og oppfølginger, og muliggjør at du blir den rådgiveren som kreves for å lykkes i dagens salgsbransje. Systemet sørger for en mer strukturert og systematisk tilnærming, og gir deg muligheten til å opprettholde en høyere aktivitet enn det som er mulig uten slike verktøy. Uten denne strukturen risikerer viktige oppgaver å gå tapt i glemmeboken.»

Nextcom på Gokstad Akademiet

Wellberg påpeker at selv om studentene ikke nødvendigvis kommer til å anvende Nextcom i sitt kommende arbeid, vil de likevel sitte igjen med en solid forståelse av hvordan et CRM-system generelt fungerer. «Men om de heldige, kommer de til et sted som bruker Nextcom», legger han smilende til.

Positiv innvirkning på opplæringsopplevelsen

Wellberg bemerker at studentene har uttrykt økt interesse og entusiasme for faget etter opplæringen fra Nextcom. «Jeg merker engasjementet godt. Den gjengen som er her nå kan følge undervisningen live på Teams eller se forelesninger i opptak, men vi ser at klassen blir fulltallig når Nextcom er her. Det har kommet mange kommentarer fra studentene om at de synes ordningen er utrolig fin, og at det blir lettere å forstå teorien når vi jobber med dette i praksis.»

Høyt engasjement

Olsen understreker hvor velkomne han og hans kollega Chriss Hauge har følt seg gjennom hele prosessen, og bekrefter at engasjementet er høyt. «Vi var blitt fortalt av Arne i forkant at dette var en spesielt bra klasse med mye engasjement, og det stemte – for en engasjert og positiv gjeng! Det har dermed vært noen spennende og morsomme dager også for oss i Nextcom.»

Synergieffekter mellom utdanning og næringsliv

Wellberg uttrykker takknemlighet for at det er så mange bedrifter i byen som er villige til å samarbeide. «Vi har et svært velfungerende samspill med Nextcom og andre næringslivsaktører,» forteller Wellberg, og påpeker at skolen er helt avhengig av at næringslivet gir av seg selv for å kunne levere topp utdanning tilbake.

Han mener samarbeidet er med på å styrke Sandefjord som by, og at det gir synergieffekter. «Å trekke inn den fine kompetansen vi har i Sandefjord er en vinn-vinn for skole og næringsliv; vi utdanner kandidater – som igjen blir godt rustet for å gjøre en god jobb i næringslivet.»

Olsen legger avslutningsvis til at dialogen med Wellberg og Gokstad Akademiet har vært helt strålende. «Vi har følt oss velkomne fra vi startet å planlegge til vi var ferdige med gjennomføringen. Jeg er helt sikker på at dette ikke er siste gangen vi er på skolen for å predikere om dette vi brenner så sterkt for. Jeg kan vel si at vi allerede er i gang å planlegge hvordan skolen praktisk kan bruke CRM under andre fag i neste halvår.»

Om Gokstad Akademiet

Fagskolen Gokstad Akademiet ble etablert i 2020 og holder til i moderne og lyse lokaler på toppen av kjøpesenteret Hvaltorvet midt i Sandefjord sentrum. Gokstad Akademiet tilbyr per i dag 10 ulike studier, som alle er utviklet i tett samarbeid med næringslivet.

Kontakt

Har du spørsmål til Nextcom, kontakt oss gjerne!