Økt effektivitet og salg

Med Nextcom CRM kan du få telefoni i ditt eget system. I tillegg har du tilgang på spesialfunksjoner spesielt utviklet for salgskontor og contact center, blant annet et av markedets beste automatiske ringesystem.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan:

Øk salget med predictive dialing

Salgskonsulenter bruker i snitt 30 sekunder på å slå et telefonnummer manuelt. Predictive dialing er en metode for å redusere tiden en konsulent sitter og venter for å få en samtale. Systemet automatiserer oppringing til flere potensielle kunder samtidig og setter samtalen direkte til en ledig konsulent når en kunde svarer.

Predictive dialing har mange fordeler:

 • Øker salget
 • Øker effektiviteten
 • Kostnadseffektivt

Automatiser med integrert telefoni

Systemet for telefoni gir deg mange muligheter til å automatisere prosesser og tilpasse samtaler:

 • Kan konfigureres til å ringe manuelt eller automatisk
 • Velg tidspunkt for å ringe opp kunden
 • Historikk på kunden hentes automatisk
 • Ansvarlig konsulent varsles. Alternativt blir samtalen automatisk overført til ledig konsulent
 • Dersom kunden som ringer inn ikke finnes i systemet, kan konsulenten enkelt opprette et nytt kundekort for videre håndtering

Økt engasjement og salg med alltid oppdatert kundedata

Mye av selgerens tid brukes til oppdatering av kundelister – tid som kunne vært brukt på å selge. Nextcom har utviklet to tilleggsfunksjoner som ivaretar behovet for oppdaterte data og tilgang på nye leads. Disse kalles for listevask og kjøp av lister.

 • Alltid oppdaterte kundedata – enkelt og effektivt
 • 12 måneders gratis vask mot reservasjoner, etter en oppdatering
 • Høyere engasjement og raskere salg

Motiverte medarbeidere

Ingenting motiverer en selger mer enn en salgskonkurranse. Nextcom gir deg muligheten for å lage og administrere flere typer konkurranser.

 • Konsulenter, team og avdelinger kan følge med på resultater mot mål
 • Statistikk vises på storskjerm
 • Engasjerende og motiverende